EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Hetkel kehtivad raamatupidaja kutsestandardid

Eesti raamatupidajatel on olnud võimalus lasta hinnata oma teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile alates 2004. aastast, mil Eesti Raamatupidajate Kogu alustas kutse andjana kutseeksamite korraldamist.

Riiklikult tunnustatud kutsetunnistusi on väljastatud seisuga 01. veebruar 2017 järgmiselt:

• raamatupidaja assistent I, 2296 kutsetunnistust;
• raamatupidaja II, 34 kutsetunnistust;
• raamatupidaja, tase 5, 558 kutsetunnistust;
• vanemraamatupidaja, tase 6, 204 kutsetunnistust.

Kokku on kutseregistri andmetel väljastatud 3092 kutsetunnistust. 

Kutsestandardid

Tööandja kindlustunde suurendamiseks ja ühtsete hindamisreeglite kehtestamiseks on loodud raamatupidamise kutsestandardid, mille alusel saab oma kvalifikatsioonitaset tõestada. Igale endast lugupidavale raamatupidajale on oluline, et teda peetakse professionaaliks mitte ainult haridusasutuse diplomi ja muljet avaldava elulookirjelduse, vaid ka talle omistatud kutse põhjal mida kinnitab kutsetunnistus.

Raamatupidamise kutsevaldkonnas on hetkel kolm kehtivat kutsestandardit:

Raamatupidaja, tase 5 (standard kehtib kuni 18.06.2022)

Vanemraamatupdiaja, tase 6 (standard kehtib kuni 18.06.2022)

Juhtivraamatupdiaja, tase 7 (standard kehtib kuni 18.06.2022)

Raamatupidaja assistent I kutsestandard on kehtetu! Seoses Eesti kutsesüsteemi viimisega vastavusse Euroopa Kutsekvalifikatsiooni raamistikuga (EQF) on raamatupidaja assistent I kutsetunnistuse aluseks olev kutsestandard kaotanud kehtivuse. Kutsekomisjon on loonud raamatupidaja assistent I kutset omavatele raamatupidajatele võimaluse sooritada lisaeksam (juhtimisarvestuse lisamoodul), et saada raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistus. Seda võimalust on viimasel ajal üha aktiivsemalt kasutatud, aga jätkuvalt kutsume kõiki üles lisaeksamit tegema, sest seda võimalust saab kasutada veel ainult paaril järgmisel kutseeksamil.

NB! Varasem raamatupidaja assistent I eksam koosnes tänase eksami I ja II osast. Kolmanda osa (III osa) ehk Juhtimisarvestuse lisamooduli eksamit sooritades on võimalus saada raamatupidaja, tase 5 kutse.

Tänaseni on eksamit olnud võimalik teha kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Taastõendamine ehk kutse kehtivuse pikendamine

Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kogumise kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole.

"Raamatupidaja, tase 5"
 kutse on tähtajatu ja seda ei pea taastõendama. 

"Vanemraamatupidaja, tase 6" ja "Juhtivraamatupidaja, tase 7" kehtivad 5 aastat. Soovi korral on VÕTA korra järgi kutset taastõendada.

VÕTA (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) rakendatakse kutsete "Vanemraamatupidaja, tase 6" ja "Juhtivraamatupidaja, tase 7" kutsetunnistuste kehtivuse pikendamiseks vastavate nõuete täitmisel.  Taastõendamise tingimused ja kord.


Kutse andmisega seotud artiklid:

Eesti Raamatupidajate Kogu sai kutse andjana tunnustatud!

Raamatupidaja kutsetunnistus kui kvaliteedimärk

Alanud on registreerimine 2017.aasta kevadeiste kutseeksamite konsultatsioonidele

Registreerumine raamatupidaja kutseeksamitele on alanud! Kutseeksamid toimuvad 06. mai 2017

 

 

FaLang translation system by Faboba