EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Finants- ja kuluarvestuse enamlevinud probleemkohadVeebiseminar toimub:
02.oktoobril 2020 (R), kell 10.00-16.45.
Maht:
2x4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht:
ERK zoom (veebiseminari link saadetakse osalejale 01.10.2020)

I OSA

Raamatupidamisprogrammid on suureks abiks majandustehingute raamatupidamislikul üleskirjutamisel ja asendavad kalkulaatorit, kuid programmi sisestatud andmete töötlemine toimub finantsspetsialisti kullipilgu ulatusest väljaspool, nn „mustas kastis“. Tervikpildi saamiseks, st aruande usaldusväärsuse hindamiseks ja info oskuslikuks kasutamiseks juhtimisotsuste langetamiseks, on vaja mõista ka seda, mis toimub nn „mustas kastis“ ja kuidas lähteandmed töödeldakse aruandeks.  

Finantsaruanded on paljude huvigruppide (töötajad, investorid, laenuandjad, riigiasutused) infoallikaks. Ettevõtlusmaastikul domineerib mikro- ja väikeettevõtjate sektor. Seepärast käsitleme koolitusel mikro- ja väikeettevõtja raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande koostamise sõlmküsimusi, sh tegevusi algdokumendist kuni aruandeni, rõhuasetusega majandustehingute sisulistele seostele aruannetega:

 • raamatupidamise sise-eeskirja kui ettevõtja raamatupidamise korraldamise juhendit;
 • kontode, konteerimise ja kirjendite koostamise üldpõhimõtteid;
 • majandusaasta lõpetamisel tehtavaid reguleerimiskandeid;  
 • pikaajaliste tehingute periodiseerimist ning
 • parandusi dokumentides ja registrites.

Veel käsitletakse tüüptehingud põhivaraga ja omakapitali suurust muutvaid tehinguid, sh dividendi kajastamist. Vaatame põgusalt üle käibemaksuga maksustatava käibe tekkimise aeg ja koht.

PÄEVAKAVA:

I OSA - Lektor Juta Tikk,
PhD TÜ finantsarvestuse lektor, ERK kutsekomisjoni liige.

10.00 – 11.30  I osa loeng
11.30 – 11.45  vaheaeg (15 min)
11.45 – 13.15  I osa loeng
13.15 – 13.30  vaheaeg (15 min)

II OSA - Lektor Ester Vahtre, TalTech Majandusteaduskonna Ärikorralduse instituudi lektor, ERK kutsekomisjoni liige.

13.30 – 15.00  II osa loeng
15.00 – 15.15  vaheaeg (15 min)
15.15 – 16.45  II osa loeng

II OSA

Kulu- ja juhtimisarvestuse tase Eesti ettevõtetes on väga kõikuv. Põhjuseks on ettevõtete suurus, juhtkonna kompetents ja huvi selle valdkonna vastu, samuti asjaolu, et seadusandlus juhtimisarvestust ei reguleeri. Samas on tihti just kulu- ja juhtimisarvestus see valdkond, kust võiks tekkida oluline sünergia finantspersonali ja juhtkonna koostöös ettevõtete finantseesmärkide seadmises ja realiseerimises ja tulemuste analüüsis.

Lühiseminar on suunatud kuluarvestuse põhimõistete terminoloogilistele probleemidele (eestikeelne terminoloogia on autorite osas üsna varieeruv), samuti käsitletakse nii kuluarvestuse metoodika, eelarvestuse kui finantsanalüüsi põhiküsimusi, aluseks on võetud Raamatupidaja 5 kutse-eksamil enamesinenud probleemid.

 • kulu- ja juhtimisarvestuse põhiterminid;
 • kulude liigitamine finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse vaatevinklist;
 • kulud-maht-kasum analüüs;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutus ja rakendatavad kuluarvestuse meetodid;
 • kulude eelarvestamine;
 • enamkasutatavad finantssuhtarvud.


Järgmised teadmised on vajalikud nii raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks kui ka neile, kes soovivad 14.novembril eksamile tulla.

OSALUSTASU:
Soodushind ERK liikmele 118€+km kuni 24.09.2020. Alates 25.septembrist hind 128€+km.
Hind mitteliikmele 138€+km. Tule liikmeks!

Hinnas sisaldub veebiseminari järelvaatamine osalejale! Veebiseminar on järelvaadatav 7 päeva jooksul peale toimumist. Link saadetakse peale seminari.

Veebiseminar toimub reaalajas ülekandena. Vebinari jälgimiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ja zoomi konto (tasuta). Esinejaga saab suhelda reaalajas nii kõne kui tekstisõnumite vahendusel. Registreerunutele saadetakse veebiseminariga liitumiseks vajalik link e-kirjaga.

ERK jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi. Registreerumine kestab kuni kohtade täitumiseni. Tasumine arve alusel.

Osaleja tingimused!Finants- ja kuluarvestuse enamlevinud probleemkohad

Registreeru

Koolitustekalender

September 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Registreeru
FaLang translation system by Faboba