Unites Informs Supports

Apply membership

ERK veebruari 2021 toimetused

2021. aasta veebuar üllatas korraliku talvega, suusasõpradest raamatupidajad said kindlasti kodukontorist nädalavahetustel välja ja tuttavad suusarajad läbitud või -nõlvad nühitud. Külmarekord tuli kahjuks koos COVID-i „rekorditega“, seega pidime jätkama (ja jätkame ilmselt kuni suveni) ainult vebinaride ja virtuaalsete koosolekutega. Lisasime spetsiaalselt raamatupidamisettevõtjatele mõeldud teemasid ning käsitleme ka kõikvõimalikke spetsiifilisi arvestuslõike (nt bioloogiliste varade arvestus, Soome arvestuse eripärad) vastavalt liikmete ettepanekutele.

Täname kõiki meie tublisid liikmeid, kes veebruaris on liikmemaksu tasunud. Tähtajaks laekus 61% arvetest ning veebruari lõpuks on tasunud liikmemaksu 77% liikmetest. Suur aitäh kõigile täpsust hindavatele raamatupidajatele!


Esimese kvaliteedimärgi taotlus on kinnitatud

16. veebruari juhatuse koosolekul võeti vastu otsus anda välja esimene kvaliteedimärk „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte“. Esimese taotluse menetlusse suhtus juhatus väga põhjalikult ning lõpliku otsuseni jõudsime tänu raamatupidamisettevõtete teema koordinaatori Pille-Riin Piho poolt ettevalmistatud mitmekordselt ülekontrollitud materjalidele, mida taotleja vastavalt meie täiendusettepanekutele esitas. Täpsema info avaldame eraldi uudisena.
Eesti Siseaudoiitorite Ühingu poolt on koostatud siseaudiitorite nimekiri, kes on valmis kontrollima Tunnustamise korras toodud nõuetele vastavust. Nimekiri avaldatakse ERK veebis märtsi algul.

Tunnustuse taotlemise teemal palume jätkuvalt saata küsimused aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ametkondlikud teemad


26. veebruaril oli Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RPTRT) turuosaliste nõukoja veebikoosolek, kus RAB-i ja Rahandusministeeriumi esindajad rääkisid RAB-i 2019 ja 2020 tulemustest (rahapesu kahtluse teadete arv on kasvanud) ja RAB-i uuest töökorraldusest. Anti ülevaade rahvusliku riskihinnangu raporti hetkeseisust, juriidilistest arengutest, sügisel ees ootavast MONEVAL hindamisest jpt teemadest. Raamatupidamissektorilt oodatakse kindlasti ettepanekuid riskide maandamiseks.


Arendusprojektis osalemine

31.01.2021 lõppenud CEF-i rahastatud reaalajamajanduse projekti lõpparuannete koostamine võttis veebruaris aega kolm nädalalt, peeti mitmeid veebiarutelusid ja vaadati üle kogu projekti jooksul kogunenud dokumentatsioon, tänaseks on INEA-le raportid esitatud ning ootame nende heaks kiitmist.

Projekti raames loodi MyCompanyDataService (MCDS) vaheandmebaasi teenus, mis võimaldab majandustarkvaradel edastada raamatupidamiskirjendid MCDS’i, mis omakorda vahendab need Statistikaameti infosüsteemi (hetkel on võimalik edastada palga ja tööjõu aruande andmeid, edaspidi luuakse võimalused ka teiste aruannete esitamiseks andmepõhisena). Projekti eesmärk oli luua ühiskasutuses olev tehniline lahendus, mistõttu ei peaks iga majandustarkvara ükshaaval ja eraldi kasutajate juriidiliste isikute kaupa (seni nõutav X-tee sertifikaat on ettevõttekeskne) looma liidestusi erinevate riigiametite infosüsteemidega. Lisaks on võimalik MCDS-ist müügiarvega seotud raamatupidamiskirjendi andmete baasil panna automaatselt teele e-arve nii kodu- kui välismaa adressaadile (Eesti e-arveoperaatorite või PEPPOL-võrgustiku kaudu). Projektist ja selle tulemitest kirjutame lähemalt eraldi artiklites lähitulevikus.

Loodud teenuse reklaamklipp on nähtaval siin: https://www.youtube.com/watch?v=WSLh9Aa8cRA&t=0s


Nõukoja ja juhatuse tegemistest

16. ja 25. veebruaril toimusid virtuaalsed juhatuse koosolekud, arutusel olid kvaliteedimärgi välja andmine, üldkoosoleku korraldamine, uue nõukoja valimiste ettevalmistamine ja aastaaruande koostamine.

ERK nõukoja korraline koosolek lükkus vabariigi aastapäeva tõttu 02. märtsile. Nõukoja aktiivsemad liikmed aitasid omapoolsete kommentaaridega kaasa ERK majandusaasta aruande lõplikule valmimisele, aitäh Anne Nuut, Margus Tinits, Reidi Strandberg, Eha Grossev, Aili Palm!


Nõukoja valimised

ERK veebilehel on avaldatud 25. märtsil toimuvate nõukoja valimiste kandidaatide nimekiri (https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=528&lang=et). Kõigile aktiivsetele liikmetele, kes soovivad meie erialaliidu tegemistele isiklikult kaasa aidata - palun esitage aegsasti oma kandidatuur koos ettepanekutega oma panuse osas. Nõukoja vastusvaldkondadest ja nõukoja liikmete rollidest annab ülevaate veebilehel olev ERK strateegiast lähtuv dokument (https://www.erk.ee/images/Dokumendid/2021Uldkoosolek/ERK_noukoja_vastusvaldkonnad_ja_rollid_2021-2024.pdf).

Loodame, et alanud märtsikuu toob kaasa kena kevade, koroonalaine tipp ületatakse vaktsineerimise edenedes ja piirangutest kinni pidades ning 25. märtsil toimuv üldkoosolek jääb viimaseks virtuaalseks üldkoosolekuks ERK ajaloos. Samas - kasutage mugavaimat võimalust oma kodukontorist üldkoosolekul osalemiseks ja õigust anda oma hääl uue nõukoja kandidaatidele. Teie hääl loeb!

Margus Tammeraja, juhatuse esimees

FaLang translation system by Faboba