EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK juuni 2021 toimetused


Juunis võtsime kokku kutseeksamite tulemused, toimusid juhatuse ja nõukoja, kodukorra töörühma koosolekud.

Kevadised kutseeksamid

Eksamid toimusid 15. mail ning neist võttis osa 240 eksaminandi, sh tegid 22 vanemraamatupidaja, tase 6 eksamit. Tulemused avaldati kohe pärast kutsekomisjoni otsust 02. juunil 2021:

Tase

Eksaminande  

Sooritas

Ei sooritanud

Soorituse %

Raamatupidaja, tase 5

218

157

61

72

Vanemraamatupidaja, tase 6   

22

18

4

82

KOKKU:

240

175

65

73


Võrreldes eelmiste aastatega on seekord tulemused veidi paremad kui keskmiselt viimase viie aasta jooksul, mis viitab heale ettevalmistusele. Samas on eksamilävendi ületamine muutunud veidi kergemaks, kuna hinnatakse kõiki osasid koos (varasemalt pidi juhtimisarvestuse mooduli lävend olema ületatud eraldi I ja II osa tulemustest).

Kokkuvõte tulemustest kutseõppeastuste ja töömaastiku lõikes.

Raamatupidaja, tase 5

Soorituse %

kevad 2021

Soorituse %

kevad 2020

Soorituse %

kevad 2019

Haapsalu Kutsehariduskeskus

83

78

100

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

91

92

69

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

62

80

61

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

53

54

58

Tallinna Majanduskool

65

64

75

Tartu Kutsehariduskeskus

96

77

79

Töömaastik

66

62

81

KOKKU:

72

69

75


Siin on selgelt näha seos õppe kvaliteedi ja tulemuste vahel (Tartu näide). Kindlasti mängivad siin olulist osa ka erinevused eksamile tulijate motivatsioonis ja võimekuses – inimesed on erinevad. Eksamiülesannete ja -küsimuste keerukus on püsinud viimastel aastatel samal tasemel, mis tagab võrreldavuse. Pigem on üllatav, et 2019. aastal, mil lävendi ületamine oli raskem, oli töömaastikult tulijate tulemus selgelt parem – siin võib olla põhjuseks, et raamatupidajad on läinud liiga mugavaks, sest tarkvara võimaldab suure hulga tööd teha ära ilma raamatupidamisliku kajastamise nüanssidesse süvenemata.


Kodukorra muudatuse töörühm

ERK kodukorra ajakohastamiseks moodustatud töörühm eesotsas juhatuse liikme Christer Haimiga, pidas oma esimese istungi 16. juunil Türi Vallavalitsuse ruumides. Jõuti läbi arutada hulk vormilisema iseloomuga muudatusettepanekuid ning põhjalikku arutlu nõudvate teemade osas lepiti kokku järgmine kohtumine augustis. Seejärel esitatakse kodukorra projekt augusti viimasel nädalal toimuva nõukoja koosolekule arutleluks.
Üldkoosolek toimub märtsis 2022, seega on aega põhjalikuks lähenemiseks, et uus kodukord vastaks võimalikult parimal moel ERK vajadustele ja toetaks meie aktiivset tegevust.


Nõukoja ja juhatuse tegemistest

15. juunil toimus ERK juhatuse korraline videokoosolek, arutati jooksvaid teemasid – keskendudes eelkõige ERK läheneva juubeliga seotud aspektidele.

29. juunil toimunud ERK korralisel nõukoja koosolekul vaadati üle aktuaalsed teemad.

30. juuni oli traditsiooniline viimane tähtaeg aastaaruannete esitamiseks ning paljudel raamatupidajatel olid üsna tihedad tööpäevad tänu oma dokumentide esitamise ja tehingute selgitamisega hilja peale jäänud ettevõtjate ärganud kohusetundes. Siinkohal tasub muidugi raamatupidajatel ka endil peeglisse vaadata – paremini tööd planeerides on võimalik ka kõige distsiplineerimatult ettevõtjalt aastaaruandeks vajalik info kätte saada varem kui pärast jaanipäeva. Igal juhul õnnitleme neid tublisid raamatupidajad, kes varem või tähtaegselt aruanded esitatud said ning kenasid juulikuiseid suveilmu nautida saavad!

Ootame kõiki suveseminarile, mis toimub 2.-4.08.2021 Raplamaal https://bit.ly/2SLXWRM

Margus Tammeraja, juhatuse esimees

FaLang translation system by Faboba