Ühendab Teavitab Toetab

Liikmelisus

Eesti Raamatupidajate Kogu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.
 
ERK on raamatupidajaid ühendav, teavitav ja toetav organisatsioon, mille liikmed hoolivad meie auväärse kutse käekäigust ja mainest.
* ERK osaleb seadusloomes raamatupidajate huvide kaitsjana
* ERK on esindatud Raamatupidamise Toimkonnas
* ERK on hetkel ainus raamatupidaja kutset omistav organisatsioon Eestis
* ERK korraldab tipptasemel teabepäevi Eesti soodsaimate hindadega
 
ERK edu aluseks on liikmete vabatahtlik töö!
 
Ootame uusi liikmeid, värskeid mõtteid ja aktiivseid tegijaid!
Astu ERK liikmeks, kui soovid:
-          edendada raamatupidaja auväärset elukutset
-          saada teavet ja osaleda tipptasemel koolitustel - teabepäevadel
-          vahetada kolleegidega kogemusi ja osaleda seltskondlikus tegevuses
-          toetada oma kutseühingut
 
Sinuga koos oleme suuremad ja tugevamad ning saame ka Sinu eest paremini seista.
Liikmetele on ERK poolt korraldatavad teabepäevad ja kutseeksamid soodushinnaga. Lisaks on meil mitmeid partnerite pakkumisi.
 
LIIKMEMAKSUD AASTAS: 
  • Füüsilisel liikmel 32 €
  • Juriidilisel liikmel 128 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 32 €
  • Kohalikul omavalitsusel 48 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 32 €
  • Mittetöötaval pensionäril 8 € avalduse alusel
Liikmemaks tasutakse esitatud arve alusel peale avalduse esitamist.
 
Väljavõte ERK üldkoosoleku protokollist 14.03.2017
Otsustati tõsta ERK liimemaksu.
 
Alates 01. jaanuarist 2018 on uued ERK liikmemaksud aastas:
Füüsilisel liikmel 40 €
Juriidilisel liikmel 160 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 40 €
Kohaliku omavalitsusel (KOV) 80 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 40 €
 
Füüsiliseks liikmeks astumise avalduse leiad SIIT
Juriidiliseks liikmeks või KOV astumise avalduse leiad  SIIT
FaLang translation system by Faboba