EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

TUNNUSTUSE TAOTLEMINE

Igal ERK raamatupidamisettevõttest liikmel on võimalik taotleda kvaliteedimärki "ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte" juhul, kui taotlev ettevõte vastab "Nõuded ERK tunnustatud raamatupidamisettevõttele" kirjas olevatele kriteeriumitele.
Palume taotluse täitmisel MITTE KASUTADA läbivaid suurtähti!
Tunnustust taotleva ettevõtte nimi: *
Invalid Input

*
Invalid Input

Kontaktisiku eesnimi: *
Invalid Input

Kontaktisiku perekonnanimi: *
Invalid Input

Kontaktisiku e-posti aadress: *
Invalid Input

Kontaktisiku mobiiltelefon: +372 *
Invalid Input

NB! Digiallkirjastatud ümbrikus peavad sisalduma järgmised failid: kinnitus andmete õigususe kohta ja siseaudiitori järeldusotsus.
Lisa digitaalselt allkirjastatud ümbrik: *
Invalid Input

FaLang translation system by Faboba