EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

leinaküünal

Mis tulema peab - see tuleb. Kellel saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.


Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud

EVE ONNO
(17.02.1969 - 23.01.2020)

Eve oli Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja aktiivne PR toimkonna liige.
Jääme tundma puudust tema entusiasmist ja hindame kõrgelt tema panust raamatupidajate ja raamatupidamise maine kujundamisel.

Mälestusteenistus toimub 02.02.2020 kell 11.00 Tartu Krematooriumi suures saalis, Jaama 122a.
Muldasängitamine on Võru Kalmistul orienteeruvalt kell 13.00.

Eesti Raamatupidajate Kogu