EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Liikmeks astumine

 
Eesti Raamatupidajate Kogu liikmeteks on teretulnud nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

 
Juriidilise isikuna ERK liikmeks astumine:

  • esita kirjalik ERK liikmeks astumise avaldus
  • tutvu ERK põhikirjaga ja kodukorraga
  • tasu ERK liikmemaks (esitatud arve alusel) 160 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 40 € kalendriaastas


Kohaliku omavalitsuse esindajana (KOV) ERK liikmeks astumine:

  • esita kirjalik ERK liikmeks astumise avaldus
  • tutvu ERK põhikirjaga ja kodukorraga
  • tasu ERK liikmemaks (esitatud arve alusel) 80 € (1 koht) / sooduskaart ehk lisakoht 40 € kalendriaastas

 
Füüsilise isikuna ERK liikmeks astumine:


Mittetöötava pensionärina ERK liikmeks astumine:

TUTVU ERK PRIVAATSUSPOLIITIKAGA SIIN

Liikmemaksu iga-aastane arve väljastatakse igal aastal esimeses kvartalis. Liikmelisust on võimalik lõpetada avalduse alusel.

ERK liikmemaksud on kinnitatud 14.03.2017 üldkoosoleku protokolliga ja kehtivad alates  01. jaanuarist 2018.

 

FaLang translation system by Faboba