EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK revisjonikomisjoni liikmed:

Eha Grossev

Aili Palm

Liia Jürgenson

 

* revisjonikomisjoni liikmed on valitud ERK üldkoosolekul 21. märtsil 2024