EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Pretensiooni esitamine

Palun täitke ankeet juhul, kui teil on konkreetseid ja tõendatud pretensioone "ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte" kvaliteedimärgiga ettevõtte osas.

Palume ankeedi täitmisel MITTE KASUTADA läbivaid suurtähti!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Pretensiooni esitamisel palun lisage tõendusmaterjal. Konkreetse tõendusmaterjali puudumisel palun kirjeldage kindlasti probleemi sisu. Pretensioonist teavitatakse ERK raamatupidamisteenuste toimkonda ja ettevõtet, kelle kohta pretensioon esitati. Toimkond otsustab võimaliku menetluse üle ja võtab vajadusel ühendust pretensiooni esitajaga täiendava informatsiooni saamiseks.

Invalid Input

NB! Digiallkirjastatud ümbrik peab sisaldama tõendusmaterjali pretensiooni kohta.

Invalid Input