EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

MTÜ Eesti Raamatupidajate Kogu juhatus:

  1. Margus Tammeraja - juhatuse esimees
  2. Virge Ratassepp
  3. Christer Haimi

*  Juhatus on valitud ERK nõukoja koosolekul 12. septembril 2018. Juhatuse volitusi on pikendatud ERK nõukoja koosolekul 30.03.2021

 

Juhatuse ülevaade oma tegevusest 2018-2021

 


Olen Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) juhatuse esimees. Minu igapäevatööks on raamatupidajate erialaliidu  juhtimine, tegelen innovatsiooniteemade edendamise ja välissuhete korraldamisega, mille kaudu tuua Eestisse parimaid praktikaid ja tutvustada Eesti uuenduslikke lahendusi maailmale.

Löön kaasa ka raamatupidamisettevõtluses, olles Robby&Bobby OÜ partner ning seeläbi suudan paremini kaasa aidata ERK kaudu raamatupidamisteenuste valdkonna arendamisele Eestis.
ERK nõukoja liikme ja juhatuse liikmena hoolitsen meie erialaliidu jätkusuutlikkuse ja kasvu eest ning seisan raamatupidajate huvide eest, olgu tegemist traditsioonilise töötvõtjast raamatupidaja või raamatupidamisettevõtjaga. Seisan hea uute tehniliste võimaluste arvestusvaldkonnas kasutusele võtmise eest  (reaalajamajandus, Aruandlus 3.0, e-arved, jm).
Oma teadmisi hoian tasemel uurides tehnika arengu võimalusi ja tulevikustsenaariume, olen parandamatu optimist. Jalad aitab maapeal hoida loodusarmastus, tervisesport, hetked väärtkirjandusega ja kirjutamine.

Olen Christer Haimi. Mul on ligi 20-aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Igapäevaselt tegelen raamatupidamisbüroo CH Konsultatsioonid OÜ (www.chk.ee) juhtimisega. 2020.a novembris pälvisime Äripäeva raamatupidamisbüroode topis esikoha, mis oli positiivseks tunnustuseks kogu meie tiimile. Meie büroo tegutseb kolmes riigis, viies linnas ja meil töötab kokku üle 40 raamatupidaja ning teenindame pea 800 klienti. Sellise suurusjärgu büroo juhtimiseks tunnen puudust väga tehnilistest lahendustest, mis võimaldaks töötada efektiivselt ja kus oleksid tagatud vajalikud kontrollimehhanismid mõistlike kuludega. Aastal 2019 jõudsin arusaamisele, et raamatupidamisbüroo töövoole ülesehitatud ühtset majandustarkvara ei ole ja see sundis mind leidma uusi lahendusi ning tegema hullumeelse otsuse vastavat majandustarkvara ise arendama hakata. Valu oli tõesti väga suur.Olen olnud pikalt tegev ka avalikus sektoris. Töötanud Maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht. Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, olin kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes Kohtute Raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine Riigi Tugiteenuste Keskuseks. Keskuse eesmärgiks oli raamatupidamisteenuse pakkumine kõigile ministeeriumitele.

Olen valmis panustama raamatupidamisteenuste toimkonnas. Suurt kogemust oman Soome maksu- ja raamatupidamisarvestuses seega saan panustada ka oma teadmistega selle suuna arendamisel. Ettevõtluskeskkond areneb ühe rohkem piiriüleseks, millest tulenevalt peavad täiendama oma teadmisi ka raamatupidajad.
Eesti Raamatupidajate Kogu on saavutanud tänaseks Eestis arvestatava positsiooni valdkonna esindajana. Raamatupidamisarvestus on järjepidev ja katkematu protsess, mis areneb pidevalt arvestades ühiskonnas teiste toimuvate protsessidega ja arengutega.Virge Ratassepp 2021Virge Ratassepp CV

Olen töötanud raamatupidajana alates 2001. aastast. 2005 aastal lõpetasin Audentese Ülikoolis Finantsjuhtimise eriala ja 2020 aastal omandasin vanemraamatupidaja, tase 6 kutse. Kasvamist selles valdkonnas alustasin väikeses firmas, peale seda järgnes teekond raamatupidamise ettevõttesse. Seal töötades sain aru miks mulle raamatupidamine meeldib ja mis mind selle juures köidab. Enne oma ettevõtte käima lükkamist sain võimaluse enda teadmisi veel täiendada ja arendada 3 aastat tootmisettevõttes. Aastast 2009 olen olnud ettevõtja ja loonud teistele väikefirmadele erinevaid väärtusi läbi õigete ja õiglaste raamatupidamise võtete. Sellel teel on olnud mul väga erinevaid valdkondi ja ettevõtteid alustades metsandusest, MTÜ ja projektidega, transpordiga, hulgi- ja jaekaubandusega, toitlustus ning iluteenindusvaldkonnaga ning lõpetades tootmise ja panganduse valdkondadega. Loomulikult on tehtud tuhandeid aruandeid ja töötatud mitmete erinevate programmidega. Kõige suurem kogemus on mul Hansa rühma kuuluva tarkvaraga. Hetkel töötan veel lisaks NAVi, Meriti, Joosepi ja Erply Booksiga.Mulle meeldib, kui ettevõtaja saab aru raamatupidamisest ja raamatupidajast, millestki ja kellestki rohkemast, kui ühest isikust keda on vaja, et riigile esitada aruandeid. Täna on kahjuks palju ettevõtjaid, kes on väga enesekesksed ja lähtuvad isiklikust huvist.

Meie riigis on liiga lihtne hakata osutama raamatupidamise teenust ja see on muret tekitav. Raamatupidaja peab olema kursis väga paljude nüanssidega ja end pidevalt arendama, et selles valdkonnas oleks teenuse tase ühtlasem ja turul ei oleks ebakompetentseid teenusepakkujaid.

Meil on viimasel ajal väga palju ja kiiresti muutuvaid seadusi, millega ei jõua kahjuks kõik kaasas käija. Seetõttu on väga oluline osa siin ERK-l.

Minu arvates peaks olema ERK-sse kuulumine auasi. ERK saab aktiivselt kaasa rääkida seadusloomes ja pakkub raamatupidajale võimalusi erialaseks arenguks, korraldades erinevaid töötubasid ja on raamatupidajate lipulaevaks. Eelmisel aastal sai ERK viidud üle e-arvete süsteemile, millega on kaasnenud suur aja kokkuhoid. Kahjuks ei ole e-arved veel ikka nii laialt levinud ja ma väga loodan, et järgmiste aastate jooksul suudame seda veel rohkem massidesse viia ja inimestele omasemaks teha.

Kuuludes ERK nõukotta, soovin panustada Eesti raamatupidajate taseme tõstmisse ja tulemuslikumale tööle. Minu motoks on olla efektiivne ja tegutseda läbimõeldult ning innovaatiliselt. Olen valmis panustama nii raamatupidamisteenuste kui ka koolitustoimkonnas.