EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 11. novembril 2023
algusega kell 11.00 Tallinnas TalTech Majandusteaduskonnas, Akadeemia tee 3, Tallinn.
Avalduste vastuvõtt 01. september - 28. oktoober 2023 kell 18.00 (arved väljastame oktoobris 2023)

Kutsekoordinaator (kutsenõustaja) Annely Tammai 5645 6566

NB! Kutsekooli õpilased palun valige menüüst leht www.erk.ee > Kutse andmine > Kutsekooli õpilastele

Sügisesed, Eesti Raamatupidajate Kogu poolt korraldatavad, kutseeksamitele eelnevad tasulised konsultatsioonid toimuvad oktoobris või novembris 2023. Täpsem info konsultatsioonide kohta avaldatakse septembris 2023 ERK veebilehel.
 
Peale kutseeksamitele registreerimise lõppu (kutseeksamite toimumise nädalal) toimub Zoom keskkonnas avatud mikrofoni tund. Kõikidele registreerunutele saadetakse e-posti teel kutse Zoomi lingiga. Kutsekoordinaator räägib eksami korraldusest ja vastab kõikidele kutseeksamit puudutavatele küsimustele. Avatud mikrofoni kestus sõltub osalejate küsimuste hulgas ning kestab umbes 30-45 minutit.

Kuidas valmistuda kutseeksamiks:

 • Veenduge, et teil on taotletava kutse omandamiseks kõik eeldused olemas (eeldusi vaata taotletava kutse alt)
 • Veenduge, et teil on kõik dokumendid oma eelduste tõendamiseks olemas ja skaneeritud/pildistatud
 • Veenduge, et teil on kehtiv digiallkirjastamise õigus olemas (on juhtunud, et ID-kaart on aegunud ja digiallkirja ei saanud panna)
 • Tutvuge kutseeksami korraga (varuge vajalikud vahendid eksamiks nagu näiteks: töötav kalkulaator, korrektorlint (2tk), mitu töötavat kirjavahendit)
 • Tutvuge kutsestandardiga
 • Tutvuge kutseprogrammiga https://www.erk.ee/images/Dokumendid/Kutseeksamid/Nr-73-lisa-2-Rmp-5.-ja-6.-taseme-program2mid.pdf
 • Vajadusel osalege kutseeksamitele eelnevatel konsultatsioonidel, kus lahendatakse tüüpülesandeid, mis aitavad valmistuda ette kutseeksamiks ja räägitakse enamlevinud vigadest. 
 • Täitke VORM kutsealase kompetentsuse enesehinnang (aitab teil kaardistada kompetentsuste olemasolu) mis tuleb koos dokumentidega esitada.
 • Küsimuste tekkimisel pigem helistage ennetavalt kutsekoordinaatorile, kui saadate puudulikult vormistatud dokumendid.
 • Piiluge korduma kippuvaid küsimusi (uus rubriik, mis täieneb ajas)
TÖÖTUKASSA klientidel palun enne registreerumist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566
NB! Töötukassa klientidele - kui soovite kutsetunnistust paberkandjal peate tunnistuse saatmiskulu 5 € (4,17 + km) ise tasuma teile väljastatud arve alusel.
 
NB! Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 20.04.2023 otsusega 28 kinnitati raamatupidamise erialadel kutse andmise tasud:
Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 169  €  (140,83 + km) alates 01.07.2021
Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 260 € (216,67 + km) alates 01.07.2021
Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 98 € (81,67 + km) alates 01.07.2021
Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 348 € (290 + km) taastõendamise tasu 143 € (119,17 + km) alates 01.07.2021
*Kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub riik) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 48 € vastavalt Haridus- ja teadusministri 11. juuli 2016. a määruse nr 48 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad” muutmine. Vastu võetud 31.03.2021 nr 5
NB! Kui soovite kutsetunnistust paberkandjal lisandub kutsetunnistuse postitamise tasu 5 € (4,17 + km) alates 01.07.2021.
 
NB! dokumendid peavad olema eesti keeles. Kui originaal on võõrkeelne peab olema lisatud tõlge. Diplomite puhul ENIC/NARIC vastavus.  
Kui Teil on vaja teada, kutse taotlemiseks, oma varasemate kvalifikatsioonide vastavust tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele, kasutage allolevat linki asjakohase info saamiseks.
NB! Palun kontrollige kindlasti üle esitatavate dokumentide vastavus kõikidele nõuetele, järgides korrektse vormistamise reegleid. Puudulikult vormistatud avalduse puhul ei taga Eesti Raamatupidajate Kogu kutse taotlejale pääsu eksamile.
 
DOKUMENTIDE ESITAMISE JUHEND:

1. Looge arvutisse digitaalne kaust kuhu koondate kõik eelduste tõendamiseks esitatavad dokumendid (loetelu kutse kirjelduse all):

a) Salvestage arvutisse KINNITUS NB! Lisage dokumenti ees- ja perekonnanimi. Salvestage doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis.

b) Salvestage arvutisse KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG, valige taotletav kutse, täitke valged lahtrid. Salvestage xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.

c) Tehke digitaalne koopa haridust tõendavast dokumendist ning salvestage pdf- või jpg-formaadis või salvestage väljavõte haridusandmetest lehelt www.eesti.ee pdf-formaadis. Diplomite lisasid ning hinnete lehti ei ole vaja esitada/lisada. 

NB! Kui teie haridust tõendavad dokumendid ei ole eesti keeles. Näiteks, kui olete omandanud hariduse Nõukogude Liidus, enne 20.augustit 1991 või väljaspool Eesti Vabariiki, tuleb haridusdokument Eestis akadeemiliselt tunnustada ning lisada eestikeelne tunnustus koos teiste nõutud dokumentidega. Lingid ja täpsema info leiate SIIT

See toimub läbi Eesti ENIC/NARIC keskuse https://adm.archimedes.ee/enic/akadeemiline-tunnustamine/

d) Salvestage arvutisse raamatupidamise alast hariduse ja töökogemust kirjeldav eestikeelne CV

e) Kui Teie haridust tõendaval dokumendil olev nimi erineb praegusest ja dokumendil ei ole Teie isikukoodi, salvestage arvutisse nime muutmist tõendava dokumendi digitaalne koopia (pdf- või jpg-formaadis)

Nõutavate dokumentide nimekirja leiate taotletava kutse alt. Lisage eelduste tõestamiseks vajalikud dokumendid digiümbrikusse ja allkirjastage digitaalselt.

Juhinduge põhimõttest - vähem on rohkem. 

2. Avage DigiDoc4 Klient digiallkirjastamise rakendus. Vali "Allkirjastada dokumenti" ja lisa sinna täidetud kinnitus ning kõik skaneeritud dokumendid või pange esimene fail ja vajutage + lisage fail kuniks kõik vajalikud dokumendid on digiümbrikus.  Enne, kui salvestate faili arvutisse muutke faili nime: Eesnimi Perekonnanimi. Näide: Katrin Maasikas. Digiallkirjasta. Nime võite digiümbrikul ka hiljem oma arvutis muuta (Rename või nimetage ümber funktsiooniga). NB! Digiümbrikku ei tohi krüpteerida  ja ei tohi zip faili kokku pakkida.

3. Täitke digitaalselt AVALDUS (link taotletava kutse all).  Avaldusele saab lisada ainult ühe digitaalselt allkirjastatud ümbriku. Enne saatmist kontrollige kindlasti kas täitsite õige kutse avalduse ja kas kõik nõutavad eeltingimused on täidetud ning digiümbrikus.

Raamatupidaja, tase 5  AVALDUS

Vanemraamatupidaja, tase 6

Palun liikuge lehel edasi taotluse täitmiseks.

4. Teile esitatakse eksamitasu kohta arve juhul, kui kõik nõutavad dokumendid on esitatud ja kutseekoordinaatori poolt kontrollitud (hiljemalt oktoobri lõpus). Eksamitasu peab olema laekunud ERK arvelduskontole hiljemalt 3. novembriks 2023 arve õigeaegselt, mittetasujaid eksamile ei lubata. Kui Teie ei ole arvet saanud võtke kindlasti ühendust kutsekoordinaatoriga telefonil 56 456 566. NB! Palun kasutage arvel olevat viitenumbrit (eriti tähelepanelikud olge mobiilset maksekorraldust täites kuna seal tuleb viitenubri lisaväli + märgist eraldi avada).

 

Kutseeksamite kuupäevad 2024. aastal:

Kevadel 11. mail 2024 5. tase Eesti erinevates kutsekoolides 6. tase ainul Tallinnas. Avalduste vastuvõtt 01.03.-22.04.2024 kell 18.00

Sügisel 9. novembril 2024 Tallinnas. Avalduste vastuvõtt 01.09.-28.10.2024 kell 18.00


OLULISED JUHENDID JA INFO:


 
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5: 169 € (140,83 + km) alates 01.07.2021 (tasumine toimub esitatud arve alusel)
NB! Kui soovite kutsetunnistust paberkandjal lisandub kutsetunnistuse postitamise tasu 4 EUR + km.
 
Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
Koolilõpetajal
a) erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine
Töömaailma taotleja
b) keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana või
c) erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud taotlus, millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digiümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud. Faili nimeks: Perekonnanimi Eesnimi
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kajastav eestikeelne CV 
 • Täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad pdf- või jpg-formaadis (vajadusel)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi (vajadusel)
 • Raamatupidaja, tase 5 kutse digitaalne AVALDUS 
Näidisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 finants- ja maksuarvestus vastustega
Näidisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 kulu- ja juhtimisarvestus vastustega
 

Eksamitasu - Vanemraamatupidaja, tase 6: 260 € (216,67 + km) alates 01.07.2021 (tasumine toimub esitatud arve alusel)
NB! Kui soovite kutsetunnistust paberkandjal lisandub kutsetunnistuse postitamise tasu 4 EUR + km.
 
 
Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) eelnevalt väljastatud raamatupidaja, tase 5 kutse ning erialane töökogemus vähemalt 3 aastat alates 5. taseme kutse saamisest või
b) erialane kutseharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 4 aastat või
c) keskharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 10 aastat või
d) bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud haridus või rakenduskõrgharidus ja soovitavalt 2-aastane erialane töökogemus.
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG.  Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kirjeldav eestikeelne CV 
 • Täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad pdf- või jpg-formaadis (vajadusel)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi (vajadusel)
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutse digitaalne AVALDUS
 
Näidisülesande tekst ja algandmed - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne rahavood tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanded juhtimisarvestus - Vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanded raamatupidamisosa - Vanemraamatupidaja, tase 6
 
Annuiteedi tabelid - Vanemraamatupidaja, tase 6
 

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.


Juhtivraamatupidaja, tase 7  kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

Kutsetunnistuse paberist dublikaadi tellimine
Kutsetunnistuse paberist dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu
Paberist kutsetunnistuse dublikaadi maksumus 4.80 € + tähitud kirja postitamise kulu 5 € (4,17 + km)  (kokku 9,80 €)
Dublikaat saadetakse Eesti sisese tähitud kirjana Teie poolt soovitud aadressil.
Dublikaadi tellimiseks palun kirjutage See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2017
 • Janek Keskküla. Finants- ja Maksuarvestus. Tallinn 2020.
 • Janek Keskküla. Maksuarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2020.
 • Monika Nikitina- Kalamäe. Finantsarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2017.
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2016
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002
 
Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 • Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 • Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 • Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010 

Alates 01.01.2023 toimuvad raamatupidajate kutseeksamid ainult eesti keeles. 
 
 
Täiendav info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.või tel. 5645 6566 (kutsekoordinaator Annely Tammai).
 
 
Veebilehekülje sisu kopeerimine ilma loata on keelatud.