Ühendab Teavitab Toetab

Kutseeksamid

Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 10. novembril 2018 Tallinnas

Registreerumine kutseeksamitele on avatud 01.10. - 25.10.2018 kell 18.00

KONSULTATSIOONIDEnne kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu kutseeksamite eelseid tasulisi konsultatsioone, kus juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele ning lahendatakse eksami ülesannetega analoogseid ülesandeid. Raamatupidaja, tase 5 eksam koosneb I, II ja III osast. Jälgige infot koolituste rubriigi alt.

 

 
NB! Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 02.05.2018 koosoleku otsusega nr 9 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud:
Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 133 € 
Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eksamitasu 44 €
Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 205 €
Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 81 €
Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 269 € taastõendamise tasu 108 €
*Kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub kool) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 40 € vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele RT I, 13.07.2016, 5 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“. Vastu võetud 11.07.2016 nr 48. 

NB! 2017. aasta sügisel tehtud haldusreform tõi endaga kaasa paljude haldusüksuste muutmise. Endise 213 omavalitsuse asemel jäi alles 79 (64 valda ja 15 linna). Sellega seoses muutusid ka mitmed aadressid.  Postiaadresside kontrollimisel on Teile abiks Maa-ameti avalik rakendus, mille leiate SIIT. Omniva kodulehelt on teil võimalik vaadata sihtnumbreid klikkides SIIA ja tasuta saate sihtnumbrite baasi alla laadida klikkides SIIA. Kuni oktoobrikuuni toimetab Omniva Teie kutsetunnistused tavapäraselt kohale, kui sihtnumber on õige ja kasutate veel vana aadressi. Pärast seda võib valede andmetega saadetiste tarne hilineda või tulla tagastusena Eesti Raaamtupidajate Kogule tagasi. Tagastatud tunnistuse õigele aadressile uuesti lähetamisel tuleb Teil tasuda kutsetunnistuse tähitud kirjana postitamise kulu.  


Ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile!
Sooritades eksami (10 ülesannet / 1 h) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Eksamitasu 44 €
Eraldiseisvat juhtimisarvestuse lisamoodulit saab teha veel vaid mõne aasta jooksul. Palume huvitatutel kiiresti tegutseda. 


 
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5: 133 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
Raamatupidaja, assistent I kutse omanikud palun liikuge lehe alumisse osasse! Teile on eraldi eksam.
 
Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja;
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis)
 • Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne AVALDUS
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5, I ja II osa
Vastused - Raamatupidaja, tase e I ja II osa
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 
NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.

Eksamitasu - Vanemraamatupidaja, tase 6: 205 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 
Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
 • bakalaureuse kraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) või rakenduskõrgharidus;
 • 2-aastane töökogemus raamatupidajana.
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadi
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami digitaalne AVALDUS
 
Näidisülesande tekst ja algandmed - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne bilanss ja kausmiaruanne tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne rahavood tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne töötasude arvestamine - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Kordamisülesanded juhtimiarvestus - Vanemraamatupidaja, tase 6
Kordamisülesanded raamatupidamisosa - Vanemraamatupidaja, tase 6
 
Annuiteedi tabelid - Vanemraamatupidaja, tase 6
 

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.


Juhtivraamatupidaja, tase 7  kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

 
Raamatupidaja assistent I  (Kehtivuse kaotanud kutsestandard)
Seoses muutunud kutsestandardiga, soovitame kõikidel raamatupidaja assistent I kutse omanikel tulla raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile. Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul on raamatupidaja, tase 5 eksami III osa. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). 

*Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
*NB! Raamatupidaja, tase 5 eraldi III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eraldi eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). Kui te ei oma varasemast ajast raamatupidaja assistent I kutset  - palun täitke lehe ülemises osas olev raamatupidaja, tase 5 avaldus.
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul: 44 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja;
 
ESITATAVAD DOKUMENDID
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis)
 • Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne AVALDUS 
 
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 

Järgmised kutseeksamid toimuvad:
Sügisel 2018
Kevadel 2019
 

Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine
Kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu
Dublikaadi maksumus 4.80 EUR
Dublikaadi saab kätte Eesti Raamatupidajate Kogu kontorist.
Juhul, kui soovite dublikaati kätte saada tähitud kirjaga, lisandub maksumusele postikulu.

 Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2009
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2009
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002
 
Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 • Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 • Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 • Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010 

 
Raamatupidaja, tase 5
I osa

I ja II osa kokku 65%

II osa
III osa 65 %
 
Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
III osa 65 %


Vanemraamatupidaja, tase 6
I osa Kogu töö 65 %
II osa
 

Täiendav info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; või tel. 655 8330; 57503733
Eksamitöö vormistatakse eesti keeles, abistava materjalina on võimalik tellida küsimuste ja ülesannete venekeelne tõlge. Tõlke kasutajate kutsetunnistusele märgitakse „Eksam sooritatud vene keeles“.

 
FaLang translation system by Faboba