EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kutseeksamid

Kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 11. mail 2019 üle Eesti erinevates kohtades ja Tallinnas TalTech Majandusteaduskonna majas, Akadeemia tee 3, Tallinn. Algusega kell 11.00

 Sügisesed kutseeksamid toimuvad laupäeval 16. novembril 2019 kell 11.00 Tallinnas.

 

Dokumentide vastuvõtt, kevadel toimuvatele eksamitele, avatakse 20. märtsil 2019 ja suletakse 19. aprillil 2019 kell 18.00

 Töötukassa klientidel palume enne registreerumist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566 

Avatud on registreerumine kutseeksamitele eelnevatele tasulistele konsultatsioonidele:
Raamatupidaja, tase 5 konsultatsioonidele SIIN
Vanemraamatupidaja, tase 6 2-päevasele konsultatsioonile SIIN

 

NB! Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 02.05.2018 koosoleku otsusega nr 9 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud:

Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 133 € 
Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eksamitasu 44 € (VIIMASED EKSAMID sügisel 2019 ja sügisel 2020!)
Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 205 €
Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 81 €
Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 269 € taastõendamise tasu 108 €
*Kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub kool) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 40 € vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele RT I, 13.07.2016, 5 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“. Vastu võetud 11.07.2016 nr 48. 
 
Kutsekoordinaator Annely Tammai 5645 6566
 
 
DOKUMENTIDE ESITAMISE JUHEND:

1. Koosta ja skaneeri (kui skaneerimise võimalus puudub võib erandkorras ka pildistada) esitatavad dokumendid:

a)   Lae alla ja salvesta arvutisse KINNITUS NB! Lisa dokumenti ees- ja perekonnanimi lisa digikonteinerisse doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis.

b)   Lae alla ja salvesta arvutisse KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Vali taotletav kutse ning täida valged lahtrid ning

       lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.

c)   Skaneeri haridust tõendavad dokumendid (pdf- või jpg-formaadis) või salvesta väljavõte haridusandmetest lehelt www.eesti.ee.

      Nõutavad dokumendid on iga kutse all kirjas. Lisa need digikonterinerisse.

      Kui skaneerimise võimalus puudub palun helista ERK kutsekoordinaatorile 5750 3733

d)   Salvesta arvutisse CV

e)  Skaneeri nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui dokumentidel olev nimi erineb praegusest (pdf- või jpg-formaadis)

2. Ava DigiDoc3 Klient digiallkirjastamise rakendus. Vali "Allkirjastada dokumenti" ja lisa sinna täidetud kinnitus ning kõik skaneeritud dokumendid.  Enne kui salvestad faili arvutisse muuda faili nimi : Perekonnanimi Eesnimi. Näide: Maasikas Maiu. Digiallkirjasta. NB! Palume konteinerit mitte krüpteerida ja zip failina kokku pakkida.

3. Täida digitaalselt täidetav avaldus.  Lisa avaldusele digitaalselt allkirjastatud konteiner kõikide dokumentidega. Enne saatmist kontrolli kindlasti kas täitsid õige kutse avalduse ja kas kõik nõutavad eeltingimused olemas. avaldus ning kutsealase kompetentsuse enesehinnang täidetud ning nõutavad dokumentide koopiad arvutisse salvestatud.

Raamatupidaja, tase 5  AVALDUS

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli AVALDUS (ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele)

Vanemraamatupidaja, tase 6 AVALDUS

4. Eksamitasu arve peab olema tasutud hiljemalt 24. aprilliks 2019 (arve õigeaegselt mittetasujaid eksamile ei lubata). Kui Te ei ole arvet saanud võtke kindlasti ühendust 56456566

  


NB! 2017. aasta sügisel tehtud haldusreform tõi endaga kaasa paljude haldusüksuste muutmise. Endise 213 omavalitsuse asemel jäi alles 79 (64 valda ja 15 linna). Sellega seoses muutusid ka mitmed aadressid.  Postiaadresside kontrollimisel on Teile abiks Maa-ameti avalik rakendus, mille leiate SIIT. Omniva kodulehelt on teil võimalik vaadata sihtnumbreid klikkides SIIA ja tasuta saate sihtnumbrite baasi alla laadida klikkides SIIA. Kuni oktoobrikuuni toimetab Omniva Teie kutsetunnistused tavapäraselt kohale, kui sihtnumber on õige ja kasutate veel vana aadressi. Pärast seda võib valede andmetega saadetiste tarne hilineda või tulla tagastusena Eesti Raaamtupidajate Kogule tagasi. Tagastatud tunnistuse õigele aadressile uuesti lähetamisel tuleb Teil tasuda kutsetunnistuse tähitud kirjana postitamise kulu.  


Ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile!
Sooritades eksami (10 ülesannet / 1 h) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Eksamitasu 44 €
Eraldiseisvat juhtimisarvestuse lisamoodulit saab teha veel vaid mõne aasta jooksul. Palume huvitatutel kiiresti tegutseda. (VIIMASED EKSAMID sügisel 2019 ja sügisel 2020!)


 
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5: 133 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
Raamatupidaja, assistent I kutse omanikud palun liikuge lehe alumisse osasse! Teile on eraldi eksam.
 
Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja;
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (vajadusel) (pdf- või jpg-formaadis)
 • CV 
 • Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne AVALDUS
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5, I ja II osa
Vastused - Raamatupidaja, tase e I ja II osa
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 
NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.

Eksamitasu - Vanemraamatupidaja, tase 6: 205 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 
Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
 • bakalaureuse kraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) või rakenduskõrgharidus;
 • 2-aastane töökogemus raamatupidajana.
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadi
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG.  Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • CV
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksami digitaalne AVALDUS
 
Näidisülesande tekst ja algandmed - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne bilanss ja kausmiaruanne tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne rahavood tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne töötasude arvestamine - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Kordamisülesanded juhtimiarvestus - Vanemraamatupidaja, tase 6
Kordamisülesanded raamatupidamisosa - Vanemraamatupidaja, tase 6
 
Annuiteedi tabelid - Vanemraamatupidaja, tase 6
 

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.


Juhtivraamatupidaja, tase 7  kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

 
Raamatupidaja assistent I  (Kehtivuse kaotanud kutsestandard)
Seoses muutunud kutsestandardiga, soovitame kõikidel raamatupidaja assistent I kutse omanikel tulla raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile. Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul on raamatupidaja, tase 5 eksami III osa. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). 

*Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
*NB! Raamatupidaja, tase 5 eraldi III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eraldi eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). Kui te ei oma varasemast ajast raamatupidaja assistent I kutset  - palun täitke lehe ülemises osas olev raamatupidaja, tase 5 avaldus.
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul: 44 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:

 • keskharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava lõpetanu või lõpetaja;
 
ESITATAVAD DOKUMENDID
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • kutseharidust tõendava dokumendi koopia või vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia (pdf- või jpg-formaadis) või väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad (soovituslikud) (pdf- või jpg-formaadis)
 • CV
 • Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami digitaalne AVALDUS 
 
Kordamisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 

Järgmised kutseeksamid toimuvad:
Kevadel 11. mail 2019
Sügisel 16. novembril 2019
 

Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine
Kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu
Dublikaadi maksumus 4.80 EUR
Dublikaadi saab kätte Eesti Raamatupidajate Kogu kontorist.
Juhul, kui soovite dublikaati kätte saada tähitud kirjaga, lisandub maksumusele tähitud kirja postikulu.

 Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2009
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2016
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002
 
Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 • Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 • Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 • Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010 

 
Täiendav info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; või tel. 5750 3733
Eksamitöö vormistatakse eesti keeles, abistava materjalina on võimalik tellida küsimuste ja ülesannete venekeelne tõlge. Tõlke kasutajate kutsetunnistusele märgitakse „Eksam sooritatud vene keeles“.

 
FaLang translation system by Faboba