EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kutseeksamid

Sügisesed raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval 14. novembril 2020 Tallinna Majanduskoolis algusega kell 11.00

Taotluste vastuvõtt sügisestele eksamitele on avatud. Taotluste vastuvõtt lõppeb 31. oktooobril kell 18.00
 
KONSULTATSIOONID SÜGISEL 2020:
 
* Raamatupidaja, tase 5  eksamitele eelnevad, tasulised, KONSULTATSIOONID toimuvad Zoom vebinaridena. Eriregistreerimine läbi ERK kodulele SIIN.
 
* Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitele eelnevad, tasulised, KONSULTATSIOONID toimuvad ERK büroos Kentmanni 7 või Zoom vebinaridena. Eriregistreerimine läbi ERK kodulehe SIIN
 
Lisaks konsultatsioonidele on võimalus oma teadmisi värkendada 02. oktoobril toimuval koolituspäeval "Finants- ja kuluarvestuse enamlevinud probleemkohad", kuna need on eksaminandidele kõige enam raskusi valmistavad teemad ekamil. Täpsem info ja registreerumine SIIN
 
Peale registreerimise lõppu toimuvad kõikidele kutseeksamile registreerunutele Zoom keskkonnas avatud mikrofoni tund. Kus räägitakse eksami korraldusest ja saab küsida küsimusi.
 
 Kuidas valmistuda kutseeksamiks:
 • Veenduge, et teil on taotletava kutse omandamiseks kõik eeldused olemas (eeldusi vaata taotletava kutse alt)
 • Veenduge, et teil on kõik dokumendid oma eelduste tõendamiseks olemas ja skaneeritud/pildistatud
 • Veenduge, et teil on kehtiv digiallkirjastamise õigus olemas (on juhtunud, et ID-kaart on aegunud ja digiallkirja ei saanud panna)
 • Tutvuge kutseeksami korraga (varuge vajalikud vahendid eksamiks nagu näiteks: töötav kalkulaator, korrektorlint (2tk), mitu töötavat kirjavahendit)
 • Tutvuge kutsestandardiga
 • Tutvuge kutseprogrammiga https://www.erk.ee/images/Dokumendid/Kutseeksamid/Nr-73-lisa-2-Rmp-5.-ja-6.-taseme-program2mid.pdf
 • Vajadusel osalege kutseeksamitele eelnevatel konsultatsioonidel, kus lahendatakse tüüpülesandeid, mis aitavad valmistuda ette kutseeksamiks ja  räägitakse enamlevinud vigadest. 5. taseme konsultatsioonid toimuvad vebinari vormis ja need lükkasime edasi maisse. 6. tasemel konsultatioonid jätsime ära.
 • Täitke VORM kutsealase kompetentsuse enesehinnang (aitab teil kaardistada kompetentsuste olemasolu) mis tuleb koos dokumentidega esitada.
 • Küsimuste tekkimisel pigem helistege ennetavalt kutsekoordinaatorile, kui saadate võibolla õiged dokumendid.
 • Piiluge korduma kippuvaid küsimusi (uus rubriik, mis täieneb ajas)
 
TÖÖTUKASSA klientidel palun enne registreerumist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566
NB! Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 02.05.2018 koosoleku otsusega nr 9 kinnitati raamatupidamise erialadel uued kutse andmise tasud:
Raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 133 € (Kogu eksam kõik kolm osa)
Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eksamitasu 44 € ( Erieksam VIIMANE JUHTIMISMOODULI EKSAM sügisel 2020 Tallinnas!)
Vanemraamatupidaja, tase 6 eksamitasu 205 €
Vanemraamatupidaja, tase 6 taastõendamise tasu 81 €
Juhtivraamatupidaja, tase 7 eksamitasu 269 € taastõendamise tasu 108 €
*Kutsekooli õpilastele (eksami eest tasub kool) raamatupidaja, tase 5 eksamitasu 40 € vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele RT I, 13.07.2016, 5 „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“. Vastu võetud 11.07.2016 nr 48. 
 
Kutsekoordinaator (kutsenõustaja) Annely Tammai 5645 6566 
 
NB! dokumendid peavad olema eesti keeles. Kui originaal on võõrkeelne peab olema lisatud tõlge. Diplomite puhul ENIC/NARIC vastavus.  
 
Kui Teil on vaja teada, kutse taotlemiseks, oma varasemate kvalifikatsioonide vastavust tänase haridussüsteemi kvalifikatsioonidele, kasutage allolevat linki asjakohase info saamiseks.
 
DOKUMENTIDE ESITAMISE JUHEND:

1. Koosta ja skaneeri (kui skaneerimise võimalus puudub võib erandkorras ka pildistada) esitatavad dokumendid:

a)   Lae alla ja salvesta arvutisse KINNITUS NB! Lisa dokumenti ees- ja perekonnanimi lisa digikonteinerisse doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis.

b)   Lae alla ja salvesta arvutisse KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG. Vali taotletav kutse ning täida valged lahtrid ning

       lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.

c)   Skaneeri haridust tõendavad dokumendid (pdf- või jpg-formaadis) või salvesta väljavõte haridusandmetest lehelt www.eesti.ee.

      Nõutavad dokumendid on iga kutse all kirjas. Lisa need digikonterinerisse.

Kui skaneerimise võimalus puudub palun helista ERK kutsekoordinaatorile 56 456 566

Kui olete omandanud hariduse Nõukogude Liidus, enne 20.augustit 1991 või väljaspool Eesti Vabariiki, tuleb haridusdokument akadeemiliselt tunnustada ning lisada tunnustus koos teiste nõutud dokumentidega. Lingid ja täpsema info leiate SIIT

d)   Salvesta arvutisse raamatupidamise alast hariduse ja töökogemust kirjeldav eestikeelne CV

e)  Skaneeri nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui dokumentidel olev nimi erineb praegusest (pdf- või jpg-formaadis)

2. Ava DigiDoc4 Klient digiallkirjastamise rakendus. Vali "Allkirjastada dokumenti" ja lisa sinna täidetud kinnitus ning kõik skaneeritud dokumendid.  Enne kui salvestad faili arvutisse muuda faili nimi: Eesnimi Perekonnanimi. Näide: Maasikas Katrin. Digiallkirjasta. NB! Palume digiümbrikku mitte krüpteerida ega zip failina kokku pakkida.

3. Täida digitaalselt täidetav TAOTLUS.  Lisa avaldusele digitaalselt allkirjastatud ümbrik kõikide dokumentidega. Enne saatmist kontrolli kindlasti kas täitsid õige kutse avalduse ja kas kõik nõutavad eeltingimused olemas. avaldus ning kutsealase kompetentsuse enesehinnang täidetud ning nõutavad dokumentide koopiad arvutisse salvestatud.

Raamatupidaja, tase 5  AVALDUS

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli taotlus (ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele) NB! VIIMANE EKSAM 14.11.2020 Tallinnas!

Vanemraamatupidaja,tase 6

Palun liikuge lehel edasi taotluse täitmiseks.

4. Eksamitasu arve peab olema laekunud ERK arvelduskontole hiljemalt 04. novembriks 2020 esitatud arve alusel (arve õigeaegselt mittetasujaid eksamile ei lubata). Kui Te ei ole arvet saanud võtke kindlasti ühendust kutsekoordinaatoriga telefonil 56 456 566. NB! Palun kasutage arvel olevat viitenumbrit.


Järgmised kutseeksamid toimuvad:
 
Kevadel 15. mail 2021 Eesti erinevates paikades. Taotluste vastuvõtt 01.01-23.04.2020 kell 18.00
Sügisel 13. novembril 2021 Tallinnas. Taotluste vastuvõtt 01.07.-29.10.2020 kell 18.00
 

NB! 2017. aasta sügisel tehtud haldusreform tõi endaga kaasa paljude haldusüksuste muutmise. Endise 213 omavalitsuse asemel jäi alles 79 (64 valda ja 15 linna). Sellega seoses muutusid ka mitmed aadressid.  Postiaadresside kontrollimisel on Teile abiks Maa-ameti avalik rakendus, mille leiate SIIT. Omniva kodulehelt on teil võimalik vaadata sihtnumbreid klikkides SIIA ja tasuta saate sihtnumbrite baasi alla laadida klikkides SIIA. Kuni oktoobrikuuni toimetab Omniva Teie kutsetunnistused tavapäraselt kohale, kui sihtnumber on õige ja kasutate veel vana aadressi. Pärast seda võib valede andmetega saadetiste tarne hilineda või tulla tagastusena Eesti Raaamtupidajate Kogule tagasi. Tagastatud tunnistuse õigele aadressile uuesti lähetamisel tuleb Teil tasuda kutsetunnistuse tähitud kirjana postitamise kulu.  


Ootame kõiki raamatupidaja assistent I kutse omanikke raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile!
Sooritades eksami (10 ülesannet / 1 h) edukalt, omistatakse teile kutse raamatupidaja, tase 5 (tähtajatu). Eksamitasu 44 €
VIIMANE JUHTIMISARVESTUSE EKSAM sügisel 14.11.2020 Tallinnas!


 
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5: 133 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
Raamatupidaja, assistent I kutse omanikud palun liikuge lehe alumisse osasse! Teile on eraldi eksam.
 
Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
Koolilõpetajal
a) erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine
Töömaailma taotleja
b) keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana või
c) erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud taotlus, millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digiümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud. Faili nimeks: Perekonnanimi Eesnimi
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kajastav CV 
 • Täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad pdf- või jpg-formaadis (vajadusel)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi (vajadusel)
 • Raamatupidaja, tase 5 kutse digitaalne TAOTLUS 
Näidisülesanded - Raamatupidaja, tase 5, I ja II osa
Vastused - Raamatupidaja, tase e I ja II osa
Näidisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 
NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.

Eksamitasu - Vanemraamatupidaja, tase 6: 205 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 
Kutse vanemraamatupidaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) eelnevalt väljastatud raamatupidaja, tase 5 kutse ning erialane töökogemus vähemalt 3 aastat alates 5. taseme kutse saamisest või
b) erialane kutseharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 4 aastat või
c) keskharidus, läbitud täiendkoolitused ning erialane töökogemus vähemalt 10 aastat või
d) bakalaureuse kraad või sellega võrdsustatud haridus või rakenduskõrgharidus ja soovitavalt 2-aastane erialane töökogemus.
 
ESITATAVAD DOKUMENDID:
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses konteineris koos ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS (MS Wordi, doc või docx-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG.  Täida valged lahtrid ning lisa digikonteinerisse xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kirjeldav CV 
 • Täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad pdf- või jpg-formaadis (vajadusel)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi (vajadusel)
 • Vanemraamatupidaja, tase 6 kutse digitaalne TAOTLUS
 
Näidisülesande tekst ja algandmed - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne bilanss ja kausmiaruanne tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne bilanss ja kasumiaruanne vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne rahavood tühi - vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanne rahavood vastustega - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanne töötasude arvestamine - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Näidisülesanded juhtimiarvestus - Vanemraamatupidaja, tase 6
Näidisülesanded raamatupidamisosa - Vanemraamatupidaja, tase 6
 
Annuiteedi tabelid - Vanemraamatupidaja, tase 6
 

NB! Kordamisülesannetes ei ole arvestatud uusi maksumuudatusi. Eksamiülesanded on uute seadustega kooskõlas.


Juhtivraamatupidaja, tase 7  kutseoskusnõuded on väljatöötamisel.

 
Raamatupidaja assistent I  (Kehtivuse kaotanud kutsestandard)
Seoses muutunud kutsestandardiga, soovitame kõikidel raamatupidaja assistent I kutse omanikel tulla raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamooduli eksamile. Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul on raamatupidaja, tase 5 eksami III osa. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). 

*Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul NB! NB! VIIMANE EKSAM sügisel 14.11.2020
*NB! Raamatupidaja, tase 5 eraldi III osa juhtimisarvestuse lisamooduli eraldi eksam on mõeldud ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele. Eksami edukalt sooritanutele omistatakse Raamatupidaja, tase 5 kutse (tähtajatu). Kui te ei oma varasemast ajast raamatupidaja assistent I kutset  - palun täitke lehe ülemises osas olev raamatupidaja, tase 5 avaldus.
Eksamitasu - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul: 44 € (tasumine toimub esitatud arve alusel)
 
Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused on: 
Koolilõpetajal
a) erialase kutsehariduse täismahus tasemeõppe õppekava läbimine
Töömaailma taotleja
b) keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana või
c) erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana
 
ESITATAVAD DOKUMENDID
Digitaalselt täidetud avaldus millele lisada:
Kõik allpool loetletud dokumendid peavad olema ühes digitaalses ümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud.
 • Täidetud KINNITUS  doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
 • Täidetud KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • Haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee
 • Raamatupidamise alast haridust ja töökogemust kirjeldav CV 
 • Täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiad pdf- või jpg-formaadis (vajadusel)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi (vajadusel)
 • Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse digitaalne kutse JM TAOTLUS  
Näidisülesanded - Raamatupidaja, tase 5 III osa juhtimisarvestuse lisamoodul
Vastused - Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul
 

Kutsetunnistuse dublikaadi tellimine
Kutsetunnistuse dublikaadi saab tellida läbi Eesti Raamatupidajate Kogu
Dublikaadi maksumus 4.80 EUR
Dublikaadi saab kätte Eesti Raamatupidajate Kogu kontorist.
Juhul, kui soovite dublikaati kätte saada tähitud kirjaga, lisandub maksumusele tähitud kirja postikulu.

 Finantsarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Lehte Alver, Jaan Alver. Finantsarvestus.Tallinn, Deebet, 2017
 • Janek Keskküla. Finants- ja Maksuarvestus. Tallinn 2018.
 • Janek Keskküla. Maksuarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2018.
 •  Monika Nikitina- Kalamäe. Finantsarvestuse ülesannete kogu. Tallinn 2017.
 • Juta Tikk. Finantsarvestus. Tallinn, 2016
 • Kaido Kallas. Finantsarvestuse alused. Tallinn, 2002
 
Juhtimisarvestuse alase kirjanduse loetelu:
 • Jaan Alver, Lauri Reinberg. Juhtimisarvestus. Tallinn, Deebet, 2002
 • Sander Karu, Villu Zirnask. Eelarvestamine – üks strateegilise controllingu juurutamise eeldusi organisatsioonis. Rafiko. Tartu, 2004
 • Sander Karu. Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis, I osa. Rafiko, 2008
 • Sander Karu, Raili Kuusik, Kertu Lääts. 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. Rafiko, 2010 

 
Täiendav info: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.või tel. 5645 6566 (kutsekoordinaator Annely Tammai).
Eksamitöö vormistatakse eesti keeles, abistava materjalina on võimalik tellida küsimuste ja ülesannete venekeelne tõlge. Tõlke kasutajate kutsetunnistusele märgitakse „Eksam sooritatud vene keeles“.

 
FaLang translation system by Faboba