EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Korduma kippuvad küsimused

* Enamlevinud vead

Loetakse hooletult eksamil ülesande teksti.

Näpuvead näiteks üks nullid jäävad panemata

Valikvastustega ülesandes ei kustutata valet vastust korrektorlindiga. St kui nö linnuke on tehtud nii õige, kui ka vale vastuse juurde loetakse vastus valeks.

 * Miks tuleb täita VORM kutsealase kompetentsuse enesehinnang?

Enesehinnanguga hindade iseennast - kas Teil on kõik kutsestandardis ettenähtud kompetentsused olemas? Need kompetentsused on võetud kutsestandardist.

 * Miks peab olema eksamil kaasas korrektorlint?

Saate valgeks teha valesti läinud lahenduskäigud või vastused ja kohe sinna peale kirjutada. Kuna eksamiülesannete vihikus ei ole ruumiga priisata on Teil iga cm arvel. Soditud ja maha kriipsutatud tööd on hindajatel väga aeganõudev ja raske kontrollida. Veenduga, et kaasas olev korrektorlint on töökorras ja ei ole kuivanud/otsas/katki. Võtke neid kaasa igaks juhuks kaks.

Kui kasutate kututatavat tini või pastapliiatsit ei ole korrektorilindi olemasolu vajalik.

* Kuhu panen telefoni eksami ajal?

Välja lülitatud telefonid (lennurežiimist alati ei piisa - meeldetuletused tulevad läbi ja telefonid on keset eksamit inimestel helisema hakanud) tuleb jätta koos teiste isiklike esemetega eksamiruumis selleks ette nähtud kohta. Isikud, kes ei kanna kaasas käekotti ja avastavad eksamile tulles, et neil ei ole telefoni kusagile panna (võite telefoni jätta eksamikomisjoni liikme laua peale väljalülitatult). Kui võtate telefoni eksamiruumis endaga eksamikohale kaasa - diskvalifitseeritakse Teie eksamitulemus ja töö ei lähe hindamisele. Diskvalifitseeritutele eksamitasu ei tagastata.

* Söök, jook eksamil?

On olnud juhuseid, kus krõbisevad pähklid või kommipaberid häirivad kaaseksaminande ja tagasisides on palutud, et söögid oleks keelatud eksami ajal. Väike tükk šokolaadi ei tee paha, kuid eksam ei ole einestamise koht ja kaks kuni neli tundi eksamit peab igaüks ilma suurema söögita vastu. Kosutage oma keha toiduga kes enne või peale eksamit. Pikema eksami, näiteks vanemraamatupidaja, tase 6 ,puhul on selleks ette nähtud vaheaeg. Vesi on alati laual teretulnud. Kuna eksaminande, eriti Tallinnas, on palju on soovitav oma lõunasöögi karp kaasa võtta, kuna toidukohtades on lõuna ajal pikad järjekorrad. Kui riigis on viirustest tingitud eritingimused ei pruugi toidukohad avatud olla.

* Temperatuur eksamiruumides?

Alati tasub midagi sooja kaasa võtta, kas kampsun või soe sall õlgadele. Paljudes konverentsi ja klassiruumides on tänapäevased automaatikaga ventilatsiooniseadmed (mida ei ole võimalik reguleerida) ja kõikidel sobivat temperatuuri on pea võimatu saavutada. Kui on palav saate alati riideid vähemaks võtta. Osalejate arvust tingituna oleme sunnitud eksameid korraldama ka spordisaalis, kus on kõrged laed ja jahedada ruumid.

* Miks ma pean esitama nii palju dokumente ja tegelikult ma ei teagi kus mul need vanad koolilõpu diplomid on.

Te peate esitama ainult need dokumendid, mis tõendavad, et Teil on kutse saamiseks kõik eeldused olemas. Kui teil on kõrgemat haridust tõendav dokument siis ei ole vaja keskkoolilõpu tunnistust vaja esitada. ERK kutsekoordinaator ei näe Teie haridusandmeid EHIS'e andmebaasist selle tõttu peate kõik väljavõtted ise tegema.

* Kust saab kotrollida kutse olemasolu.

Kõiki kutseid saab kontrollida elaktroonilisest kutseregistrist. Kutset ei ole näha juhu, kui kutse saaja on keeldunud oma andmete avalikustaisest kutseregistris. Samuti ei kanta registrisse ebaõnnestunud kutseeksamite tulemusi.

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/showKutsetunnistused

Sealt saate kontollida ka näiteks teenuse osutajate kutseid. Kui soovite, et Teie korstna puhastaks kutsega korstnapühkija on teil võimalik teenuse pakkuja kutse olemasolu kutseregistrist kontrollida.

Kutse omanikke saab otsida kutse järgi.

 

 
 
 
 
FaLang translation system by Faboba