EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Parimad 2019. aasta arvestusalased uurimustööd on välja kuulutatud ja rahalised preemiad üle antud, kokku enam kui 2700 euro väärtuses.

Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Olles heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst. Tänavu juba kuuendat aastat toimunud konkursile esitati kokku 23 Eesti kõrgkoolides kaitstud magistri-, bakalaureuse-, doktori- ja muud uurimustööd. Võitjad viies auhinnakategoorias selgitasid Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad.

DSC 1226
                                 
Pildil vasakult: Paavo Siimann, Toomas Vapper, Piret Lantin, Jaan Alver, Margus Tammeraja, Märt-Martin Arengu.
Esireas vasakult: Kristel Vist, Aire Karhu, Rita Sikk, Jaanus Karlson.

Parima töö preemia magistri- ja doktoritööde kategoorias sai žürii üksmeelsel hinnangul Paavo Siimann oma TalTechis kaitstud doktoritöö eest "Usage of Efficiency Matrix in the Analysis of Financial Statements". Doktoritöö juhendajaks oli Jaan Alver (TalTech).

Parima lõpu- ja bakalaureusetöö kategoorias läks auhind Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud tööle ja selle pälvis Jaanus Karlson oma lõputöö eest, mis käsitles raamatupidaja tööprotsesside parendamist veebilahendusega UKU ettevõtte CH KONSULTATSIOONID näitel. Töö juhendajaks oli Rita Sikk.

Parima finantsarvestust käsitleva uurimustöö eriauhind läks seekord Tartu Ülikoolis kaitstud tööle. Võitja Aire Karhu magistritöö käsitles bioloogilise vara väärtuse kajastamist Eesti metsamajandusettevõtjate 2017.aasta raamatupidamise aastaaruannetes. Tema juhendajad olid Juta Tikk ja Kertu Lääts.

Parima audiitortegevuse alase uurimustöö eripreemia pälvis Kristel Vist magistritööga, mis käsitleb audiitoraruannete analüüsi aastatel 2012-2017 ja nende kasutajate ootuseid. Juhendajaks oli Iivi Maspanov.

Eriauhinna kategoorias uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus, võitis Maret Niitla magistritööga, mis käsitles krüptovaluuta tehingute ja aruandluse finantsauditit. Juhendajad olid Margus Tinits ja Kristo Krumm. Eraldi soovib Maret Niitla tänada intervjueeritud eksperte, Kairi Luigelaht-Tederit, Sander Kallasmaad, Sven Silingut ja Aleksandr Beloussovit.

Konkursi korraldajatena on hea meel tõdeda, et aasta-aastalt on konkursitööde probleemiasetus muutunud praktilisemaks ja auhinnatud tööd on olnud äärmiselt kõrgel akadeemilisel tasemel. Kindlasti on konkurss aidanud avalikkuse jaoks olulist valdkonda fookuses hoida ning populariseerida tudengite ja abiturientide seas arvestusala. Rõõmustav on, et arvestusalased uurimustööd hoiavad kätt elu pulsil, aga samas lähenevad akadeemiliselt sügavuti probleemidele, mis nõuavad pühendumist.

Konkursi esindajatel Toomas Vapperil, Märt-Martin Arengul, Piret Lantinil ja Margus Tammerajal oli au tunnustada täna parimate tööde autoreid ja nende juhendajaid, soovida neile edu oma heade ideede ellu viimisel nii akadeemilises kui ka praktilises töövaldkonnas. Pildigalerii.


Tutvu võidutöödega SIIN.