EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 
 
 
EU logo Iob
 
 
 

Eesti Raamatupidajate Kogu osaleb reaalajamajanduse jätkuprojektis, mis standardiseerib äritehingute info.

Reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visioon on arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Eestis on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard, oleme liitunud rahvusvahelise andmevahetusvõrgustikuga PEPPOL ning tänu Eesti e-arve operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale. Varasemasse e-arve operaatorite ja erialaliitude ühisesse konsortsiumisse on nüüd kaasatud ka majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad. Liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. Kasutame maailmas laialdaselt levinud XBRL GL-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga kui ka ettevõtetevaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks.

IoB projekti käigus töötatakse välja unikaalne MyCompanyData lahendus. See pakub läbi e-arve operaatorite ja majandustarkvarade ettevõtetele automatiseeritud äritehingute ning -aruandluse teenust. Muuhulgas on XBRL GL just see standard, mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad. IoB projekti käigus viiakse Euroopa e-arve standard samuti XBRL GL-iga vastavusse, et jätkuks võimekus andmeid nii piiriüleselt kui siseriiklikult vahetada nendega, kes kohe XBRL GL standardile või MyCompanyData teenusele ei liigu.

Projekti partnerite koostöö tulemusena valmib 2021. aasta alguses avalik juhendmaterjal, et soodustada MyCompanyData teenusemudeli levimist ning XBRL GL-standardi kasutuselevõttu nii Eesti kui ka piiriüleste ettevõtete poolt. Tänu äritehingute automatiseerimisele muutub kogu majanduskeskkond läbipaistavamaks, prognoositavamaks ning turvalisemaks. Suureneb ettevõtete usaldusväärsus, kasvab lisandväärtus, paraneb teenuste kvaliteet ning samas väheneb nii inimlike eksituste kui pettuste osakaal.

Projekti partnerid on MTÜ ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK), Tieto Estonia AS, Fitek AS, AccountStudio, Columbus Eesti, BCS Itera, SimplBooks, OÜ Skriining.

Lisaks loe ITL veebist:

Vaata 28.09.2020 toimunud vebinari "Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras" salvestust.

 

 

 

RTE_CEF_20200928 from ERK on Vimeo.

 
Vaata 30.09.2020 toimunud ingliskeelset vebinari "Internet of Business: Data-driven reporting - an essential component of real-time economy".
 

Link salvestusele Youtube'is.

 

Reaalajamajanduse konverentsil "From Plan to Practice" arutati 8. detsembril 2021 andmepõhise aruandluse tulevikku. Vestlusringis olid XBRL Global Ledger taksonoomia raamistiku üks loojatest Eric Cohen (USA), Evelyn Liivamägi Maksu- ja tolliametist ja Aire Rihe Keskkonnaametis. Modereeris Margus Tammeraja. Järelvaatamine Youtube'is on siin.