EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

2020. aasta II kvartali siduva eelotsuse kokkuvõte

Osaühingu osade müük ja maksuvaba käive

Taotlejale kuulub 50% osalus osaühingus X, ülejäänud 50% kuulub aktsiaseltsile Y. Osaühing X on kahe kinnisasja omanik ning on võtnud taotlejalt ja aktsiaseltsilt Y laenu. Osaühing Z soovib omandada osaühingut X 100% osaluse ning võtta üle laenukohustuse taotleja ja aktsiaseltsi Y ees.

Taotleja soovis teada, kas osaühingu X osade võõrandamise tehingule rakendub käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 6 sätestatud käibemaksuvabastus.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 6 sätestatu kohaselt ei maksustata väärtpaberi käivet, välja arvatud kasvuhoonegaaside heitkoguse ühik atmosfääriõhu kaitse seaduse § 137 lg 1 tähenduses ja selline väärtpaber või osalus, mis annab selle omanikule käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3 teises lauses nimetatud kinnisasja või selle osa omandiõiguse või selle omanikuna kasutamise ja käsutamise õiguse. Sama paragrahvi lõike 2 punkti 3 teise lause kohaselt ei kohaldata maksuvabastust kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseadustiku tähenduses või ehitise osa ja mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu, kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ja mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ega ehitusmaale. Ehitis või selle osa on oluliselt parendatud, kui parendustega seotud kulutused ületavad vähemalt 10 protsenti ehitise või selle osa soetusmaksumust enne parendamist.

Eelnimetatud käibemaksuseaduse sätete koosmõjus maksustatakse väärtpaberite käivet juhul, kui võõrandamise käigus antakse üle käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3 teises lauses nimetatud kinnisasja või selle osa omandiõigus või selle omanikuna kasutamise ja käsutamise õigus. Taotleja hinnangust tulenevalt ei ole tegemist käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3 teises lauses ära nimetatud kinnisasjaga, mille käive on kohustuslikult maksustatav.

Isegi kui eeldada, et käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 6 lubab maksustada osaühingu osaluse müüki käibemaksuga juhul, kui sellele kuuluvad kinnisasjad, siis asjaolusid arvestades ei oleks kinnisasjade enda võõrandamine taotleja poolt kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatav, mis välistab igal juhul ka taotleja osaluse müügi käibemaksuga kohustuslikus korras maksustamise.

Kokkuvõttes on maksuhaldur seisukohal, et taotleja osade võõrandamise tehingu korral kehtib käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 6 sätestatud üldreegel ja osaluse müük on maksuvaba käive.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

FaLang translation system by Faboba