Unites Informs Supports

Apply membership

ERK jaanuari 2021 toimetused

Aasta 2021 algas jätkuvalt koroonarütmis toimetades, aga sama tegusalt nagu varasematelgi aastatel – jaanuar on aastaaruannete koostamise nüansside meeldetuletamise kuu, milleks korraldasime hulga vebinare erinevatele sihtrühmadele ja huvigruppidele olgu nad siis suurte ettevõtete raamatupidajad või abiks FIE-de arvestuse pidamisel.

Täname kõiki tublisid liikmeid, kes uuendades oma kontaktandmeid aitasid kaasa meie liikmete registri korrastamisele ning õigete e-posti aadresside jõudmisele meie raamatupidamissüsteemi. Seetõttu saatsime liikmemaksu arved välja alles jaanuari viimasel tööpäeval, kuid loodame, et tänu korrastusele jõuavad arved õigetesse postkastidesse ning peame vähem kulutama aega tasumata liikmemaksude teemale. Täname juba ette kõiki, kes arveid õigeaegselt tasudes aitavad meile kõigile kuuluva erialaliidu tegevust tõhustamaks muuta.

Kvaliteedimärgi projekt edeneb

Jaanuaris kasvas huvi kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte“ osas ning käivitus esimeste taotluste menetlemine. Teema olulisust ja potentsiaali arvestades on ERK-s alates 01. jaanuarist osaajaga tööl raamatupidamisettevõtete valdkonna koordinaator Pille-Riin Piho. Esimeste tööülesannete hulka kuulus Eesti Siseaudiitorite Ühinguga tunnustamise siseauditi teenuse pakkumisest huvitatud siseaudiitorite nimekirja paika panemine. Grant Thornton Balticu vastav teenus on samuti välja kuulutatud, kuid suuremad raamatupidamisettevõtted otsivad nende kõrval siiski raamatupidamisettevõtlusega vähem seotud siseaudiitoreid. Tunnustuse taotlemise teemal palume jätkuvalt saata küsimused aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ametkondlikud teemad

15. jaanuaril oli Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RPTRT) turuosaliste nõukoja poolt Eesti siseriikliku RPTRT riskihinnangu (NRA) töörühmade valdkondlike kokkuvõtete esitamise tähtaeg. Kokkuvõtte pani 2020. aasta suvel ja töörühma arutelude tulemusena kirja Margus Tammeraja. Hinnang raamatupidamisteenuste valdkonna riskidele on keskmine, ootame võimalikke soovitusi olukorra parandamiseks. Sellel teemal plaanime teha teabepäeva, kus anname ka praktilisi nõuandeid raamatupidamisettevõtetele kui RahaPTS kohustuslasele. Kuna teabepäeva peamiseks esinejaks on Rahapesu Andmebüroo (RAB) töötajad, siis sõltub täpne korraldamise kuupäev nende valmisolekust.

20. jaanuaril hääletas EVS/TK 76 standardikomitee, mille juht on Margus Tammeraja, virtuaalselt Euroopa e-arve standardite muudatus ettepanekute osas soovitud täienduste vastu. Teemad puudutavad Eesti osaliste arvates liigseid detaile ja riigikesksust ning ei aita kaasa e-arvete kasutuse laienemisele Euroopa Liidus.

21. jaanuaril osales ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja TalTech majandusarvestuse õppekavade nõukoja virtuaalsel koosolekul, kus vaadati üle jaanuaris tehtud ärikorralduse üliõpilaste küsitluse tulemused, millest lähtus, et populaarseim eriala on rahandus ning majandusarvestuse vastu on huvi langenud. Arutati, mil moel majandusarvestuse õpingute populaarsust kasvatada ning vaadati üle õppekava uuendused, mis puudutavad suuremas osas just digiajastu teemasid. M. Tammeraja rõhutas magistrikraadiga majandusarvestuse spetsialistide olulist osa arvestusala uuendamisel ning ärinõustaja rolli kandmisel.

Esinemised ja välisteemad

25. jaanuaril toimus reaalajamajanduse vebinar andmepõhise aruandluse teemal, mida juhtis ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja. Esinejateks olid nii Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi kui ka Statistikaameti projektijuhid, samuti CEF-i projekti osapooled. Vebinariga võeti kokku 12 kuud kestnud CEF-i projekti tulemused – tutvustati projekti raames loodud MyCompanyData Service teenust, mis võimaldab majandustarkvaradel saata raamatupidamiskirjendid vastavasse vaheandmebaasi, kus need vormistatakse ja edastatakse andmepõhiste aruannetena Statistikaametile ja edaspidi ka teistele aruandeid koguvatele ametitele. Teema pakub kindlasti huvi kõigile uuendusmeelsetele raamatupidajatele, kes tahavad täpsemalt saada aru, milles seisneb andmepõhine aruandlus. Seminari käigus vastatakse ka küsimusele, millises tempos kulgeb Statistikaameti Aruandlus 3.0 projekt ning kas tulevikus on võimalik andmepõhisena edastada ka käibemaksu deklaratsiooni (KMD) ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD). Seminari salvestus on järelvaadatav siin: https://vimeo.com/504422641

27. jaanuaril toimus ingliskeelne rahvusvaheline reaalajamajanduse vebinar samal andmepõhise aruandluse teemal, lisaks senistele Eesti esinejatele, esines vebinaril ka meie Austria sõsarorganisatsiooni esindaja, kes rääkis digitaalse ülemineku kogemustest Austrias. Sama teema tuleb päevakorda ka rahvusvahelisel sümpoosiumil 29. oktoobril 2021, mis korraldatakse ERK juubeliürituste raames. Ingliskeelse vebinari salvestus on järelvaadatav siin: https://www.youtube.com/embed/a_Mv3vwMlq0 (algus 2:30).

Arendusprojektis osalemine

CEF-i rahastatud reaalajamajanduse projekt lõppes 31.01.2021 edukalt. Projekti raames loodi MyCompanyDataService (MCDS) vaheandmebaasi teenus, mis võimaldab majandustarkvaradel edastada raamatupidamiskirjendid MCDS’i, mis omakorda vahendab need Statistikaameti infosüsteemi (hetkel on võimalik edastada palga ja tööjõu aruande andmeid, edaspidi luuakse võimalused ka teiste aruannete esitamiseks andmepõhisena). Projekti eesmärk oli luua ühiskasutuses olev tehniline lahendus, mistõttu ei peaks iga majandustarkvara ükshaaval ja eraldi kasutajate juriidiliste isikute kaupa (seni nõutav X-tee sertifikaat on ettevõttekeskne) looma liidestusi erinevate riigiametite infosüsteemidega. Lisaks on võimalik MCDS-ist müügiarvega seotud raamatupidamiskirjendi andmete baasil panna automaatselt teele e-arve nii kodu- kui välismaa adressaadile (Eesti e-arveoperaatorite või PEPPOL-võrgustiku kaudu). Projektist ja selle tulemitest kirjutame lähemalt eraldi artiklites lähitulevikus.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

19. jaanuaril toimus virtuaalne juhatuse koosolek, arutusel olid 25.märtsil toimuva üldkoosoleku korraldamine, uue nõukoja valimiste ettevalmistamine ja aastaaruande koostamine. Täpsustati ka pikaajalised strateegilised teemad, mis valmistatakse ette uuele nõukojale ja juhatusele.

26. jaanuaril toimus ERK nõukoja korraline videokoosolek, peamine teema oli üldkoosoleku päevakord, kodukorra muudatused, aastaaruande koostamine ja ERK juubeliürituste korraldamine. Kandidaatide üles seadmine uue nõukoja koosseisu algab veebruaris ning kajastame seda ERK veebilehel eraldi sektsioonis.

Soovime, et jõuaksime kõik tervetena epideemilise laineharja tipust kenasti rahulikumatele vetele. Võtke aega kodumaiseks minipuhkuseks-suusanädalavahetuseks, et nautida üle aastate ilusat lumist talve ja püsige terved!

Margus Tammeraja, juhatuse esimees

FaLang translation system by Faboba