EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


2021 I poolaasta. Kui soovid I poolaasta teemasid järelkuulata, siis vaata SIIA.

Nr  Teema Lektor Akadeemiline tund
1    Majandusaasta aruanne 2020  Anne Nuut 4
2 MTÜ ja SA majandusaasta aruande koostamine Maire Otsus-Carpenter, Regina Varret, Roland Jaamu 4
3 Käibemaksuseaduse muudatused 2020 ja 2021  Tõnis Elling 4
4 FIE tulude deklareerimine  Maret Güldenkoh 4
5 Raamatupidamise aastaaruande koostamine ja riskihinnangud  Toomas Villems 5
6 Soome tulorekisteri ja palgaarvestus Christer Haimi 4
7 Erisoodustuste, kingituste, annetuste, vastuvõtukulude maksustamine  Aule Kindsigo 4
8 Korteriühistu raamatupidamise erisused ja aastaaruanne 2020 Maire Otsus-Carpenter 4
9 Põllumajandusettevõtte raamatupidamise nüansid  Aino Vooro 4
10 Dividendid ja muude kasumieraldiste maksustamine  Aule Kindsigo 2
11 Piiriülesed tehingud – kaubad ja teenused Tõnis Elling 4
12 Soome aastaaruanne ja tuludeklaratsioon Christer Haimi 4
13 Piiriülene maksustamine (3ak) Aule Kindsigo 3
14 Rendilepingute kajastamine rentnike aruannetes vastavalt IFRS 16 arvestuspõhimõtetele Ree Teinberg, Kairi Luigelaht-Teder 3
15  Krüptovarad raamatupidamises   Asse Sauga, Krista Teearu 6,5
16 Tulumaksuseaduse aiaaugud Aule Kindsigo 2
17 Maksustatavad tehingud, käibemaksu määrad, maksuvaba käive Tõnis Elling 4
18 Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine raamatupidamise aastaaruandes  Maire Otsus-Carpenter 2
19 Keskmise töötasu arvutamisest koroonakriisi valguses Kaire Saarep 2
20 Kinnisasja käibemaksuga maksustamine kitsaskohad Tõnis Elling 4
21 Tulevikuta ettevõtte lõpetamine, likvideerimis- ja lõpparuanded Mati Nõmmiste 2,5
22 Riskijuhtimise ja andmekaitse koolitus raamatupidajatele Maili Torma, Kai Paalberg 4
23 Ülevaade Rootsi maksusüsteemist Eesti ettevõtjatele Mailika Hindrikson Muru 3
 
 2020 aasta  
    
1 Inglise keele kursus    
2 Majandusaasta aruande koostamine 2019  Anne Nuut 4
3 Maksuseaduse muudatused. Majandusaasta aruande koostamine  Toomas Villems
4 Maksuseaduse muudatused. Majandusaasta aruande koostamine  Anne Nuut 6
5 Majandusaasta aruande koostamine 2019  Toomas Villems 4
6 Majandusaasta aruande koostamine 2019  Anne Nuut 4
7 FIE tulude deklareerimine  Maret Güldenkoh 4
8 Maksumuudatused 2020  Aule Kindsigo 4
9 Raamatupidamise aastaaruande koostamine   Toomas Villems 4
10 Klubiõhtu  Peeter Holstein  
11 Muudatused 2019 aasta tulude deklareerimisel   Külli Külm-Kivistik 2,5 
12 Piiriülese töötamise ja tööjõu murekohad ning maksud. Paindlik töö (kaugtöö) tööohutus  Aule Kindsigo, Marina Kadak, Kaire Saarep ja Piret Kaljula 5
13 Rootsi raamatupidamine   Mailika Hindrikson 6
14 Krediidiotsused majandussurutise tingimustes   Alar Jäger 2
15 Eriolukorrast tulenevad murekohad töötasude arvestuses ja maksud   Aule Kindsigo 2
16 LinkedIn ja B2B turundus  Indrek Põldvee 2
17 Pakendiaruandlus ja auditeerimine  Tiina Maalinn, Kertu Sapelkov 5
18 Eesti ettevõtte Soome ärikasumi maksustamine...   Christer Haimi 4
19 Konsultatsioon raamatupidaja, tase 5 I ja II osa  Juta Tikk 6
20 Majandusaasta aruanded   Kaire Saarep 6
21 Avasta endas avastaja - ERK teabepäev ja üldkoosolek   Epp Kärsin 2
22 Konsultatsioon raamatupidaja, tase 5 III osa  Ester Vahtre
23 Keskmise töötasu maksmine, tingimused ja kord ning töölepingu seadus  Kaire Saarep 3
24 ERK  motivatsioonipäev - Tallinna Loomaaed    
25 Soome palgaarvestus  Christer Haimi  4
26 Kodukontor – kulud, erisoodustus ja maksuprobleemid   Aule Kindsigo 2
27 Kingituste, annetuste ja pidustuste kulu maksustamine   Aule Kindsigo 1
28 Raamatupidamise sise-eeskiri   Anne Nuut 2
29 ERK  motivatsioonipäev - Prangli    
30 Finants- ja kuluarvestuse enamlevinud probleemkohad   Juta Tikk, Ester Vahtre 8
31 Soome käibemaks   Christer Haimi 2
32 Kontserniarvestus ja konsolideeritud aruanded  Kairi Luigelaht-Teder 5
33 Kuidas pärandada, pärida ja maksuprobleemid pärimisel   Priit Pärna, Revo Krause
34 Soome erisoodustuse arvestus ja maksustamine   Christer Haimi 2
35 Konsultatsioon vanemraamatupidaja, tase 6  Monika Nikitina-Kalamäe, Pille Kaarlõp, Jaan Alver, Margus Tinits, Juta Püvi 18 
36 Kopp-kopp maksukontroll   Kaido Lemendik 2
37 Konsultatsioon raamatupidaja, tase 5 I ja II osa  Juta Tikk
38 Finants- ja kinnisvarainvesteeringute raamatupidamine   Krista Teearu, Maire Otsus-Carpenter, Marko Saag
39 Konsultatsioon raamatupidaja, tase 5 III osa  Ester Vahtre
40 KOV finantsspetsialistide arengupäev  Ülle Pärl, Helika Parts 4
41 Brexitiga seotud käibemaksureeglid ja kaupade liikumise uued reeglid  Külli Kurvits 2
42 Tööleping vs VÕS leping – erisused, sõlmimine ja lõpetamine  Heli Raidve 6
43 II samba reform  Kertu Fedotov 2
44 Põhjalik põhivara arvestus erasektori raamatupidamises  Ree Teinberg 4
45 Kaubamärgi registreerimine ja kasutamine ettevõtluses  Janika Kruus, Mikas Miniotas 2
46 Aastalõpu teabepäev  Aule Kindsigo, Peeter Koppel 3
47 I pensionisamba reform  Gunnar Gabriel Einl, Laurits Leima 4
48 FIE raamatupidamine - päev täis praktikat!  Maret Güldenkoh 8

 

Varasemat koolituste infot näeva ainult ERK liikmed logides sisse meie siseveebi www.erk.ee kus Koolituste all on näha kõik koolitused alates 2016 (ei ole ühtse tabeli kujul ja kõigi ürituste puhul ei ole toodud välja akadeemilisi tunde).