EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti Raamatupidajate Kogu juhatus:

  1. Margus Tammeraja - juhatuse esimees
  2. Ulvi Tallo
  3. Liina Tamm
  4. Reidi Strandberg

Juhatus on valitud ERK nõukoja koosolekul 23. aprillil 2024 aastateks 2024-2027.