EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Koolitused

Majandusaasta aruanne 2022 (4ak)

Veebiseminar toimub: 08.veebruar 2023 (K), kell 09:30-12:45. Paus 11:00 - 11:15.Maht: 4 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 07.02.2023) Majandusaasta 2022 on olnud kõigile väga eriline. Tule veebiseminarile ja saad teada... Kuidas hinnata äriühingu tegevuse jätkusuutlikkust? Millised tegurid võivad seada ettevõtte jätkusuutlikkuse kahtluse alla? Millised...

Piiriülene töötamine ja maksustamine (2,5ak)

Veebiseminar toimub: 13.veebruaril 2023 (E), kell 09.30-11.30. Maht: 2,5 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 10.02.2023) Räägime sellest, kui tööd tehakse väljaspool Eestit või kasutatakse töö tegemiseks välisriikide tööjõudu. Saame vastuse küsimusele, millisesse riiki tuleb tasuda töötajatele makstava töötasuga seotud tulu- ja sotsiaalmaks ning kuidas ja mida tuleb...

Käibemaksu praktikum (4ak)

Toimub: 16. veebruar 2023 (N), kell 09:30-12:50. Paus 11:00 - 11:20Maht: 4 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK Zoom (link saadetakse 15.02.2023) Keegi väga tark inimene on öelnud, et räägi, siis inimesed saavad aru, lase neil endal teha ja neile jääb meelde. Praktikumi eesmärk on koos läbi teha olukorrad, mis põhjustavad käibemaksuarvestuses kõige suuremat segadust. Koos lahendame kauba...

Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine raamatupidamise aastaaruandes (2ak)

Veebiseminar toimub: 21. veebruar 2023 (T), kell 09:30-11:00.Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 20.02.2023) Eesti finantsaruandlusestandardi järgi kajastatakse materiaalne ja immateriaalne põhivara raamatupidamise aastaaruandes kas bilansilises jääkväärtuses või kaetavas väärtuses vastavalt sellele, kumb on madalam. Koolitusel räägime sellest, mis on kaetav...

Tööõigus muutuste tuules (2ak)

Veebiseminar toimub: 22.02.2023 (K), kell 09:30-11:00.Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 21.02.2023)Ootame Teid osalema veebikoolitusel, kus anname praktilisi selgitusi ja jagame näiteid, mida peab seoses töölepingu seaduse muudatustega kindlasti teadma ning milliseid muudatusi on vaja teha töölepingus ja teistes tööõigusalastes dokumentides. Töösuhted 21....

Põllumajandusettevõtte raamatupidamise nüansid (4ak)

Veebiseminar toimub: 27.veebruar 2023 (E), kell 09:30-12:45. Paus 11:00-11:15.Maht: 4 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 23.02.2023) Veebiseminaril räägime praktiliste näidete varal, millega peaks arvestama põllumajandusettevõtte raamatupidamise korraldamisel. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: Mis on bioloogiline vara ja kuidas selle arvestust peetakse?...

Tööohutus ja töötervishoid aastal 2023 (2ak)

Veebiseminar toimub: 07.03.2023 (T), kell 09:30-11:00.Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 06.03.2023) Käsitleme värkseid muudatusi töötervishoiu ja -ohutuse seaduses (TTOS). Kas teadsid, et tööandjatel on edaspidi kohustuse korraldada töötervishoiuteenuse osutamine nii, et sellega koos analüüsitakse ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna? Seaduses täpsustuvad...

Eesti Raamatupidajate Kogu teabepäev "Eesti keel ja Eesti raamatupidamine, kes neid jõuaks lahuta" ja üldkoosolek 17.03.2023 (2ak)

2023. aastal toimub üldkoosolek-teabepäev Tartus, et saada osa ülikoolilinna vaimsusest ja kuulata Emajõe ööbikuid. Läbiva teemana toome teieni suhtlusoskuse alustala – keeletundmise ja -kasutamise. Teadupärast hindavad ettevõtjad sageli raamatupidaja „headust“ tema suhtlusvalmiduse ja -oskuse pärast enam kui tema erialase pädevuse pärast. Paljud ettevõtjad kipuvad nurisema, et...

27.03.2023 Ülevaate IFRSi regulatiivsest ja kontseptuaalsest raamistikust (2ak/h)

Veebiseminar toimub: 27.03.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 24.03.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

Ülevaade IFRS-ist, selle olulisematest standarditest ning nende erinevustest Eesti finantsaruandluse standardist (31ak/h).Registreeru kogu sarjale!

Anna endale võimalus, avarda silmaringi ja täienda enda teadmisi! Saa põhjalik ülevaade IFRS-ist, selle olulisematest standarditest ning nende erinevustest Eesti finantsaruandluse standardist. Kokku 31 akadeemilist tundi koos ägedate naistega - Maire Otsus-Carpenter ja Aet Toots. Maire Otsus-Carpenter on vandeaudiitor ja pikaajalise koolituskogemusega raamatupidamises. Lisaks on Maire Eesti...

03.04.2023 Ülevaade IFRS-i nõuetest finantsaruannetele: IAS 1, 7, 8, 10 (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 03.04.2023 (E) kell 09:30-11:45Maht: 3 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 31.03.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

17.04.2023 Ülevaade IAS 16 - Materiaalne põhivara (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 17.04.2023 (E) kell 09:30-11:45Maht: 3 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 14.04.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

24.04.2023 Ülevaade IFRS 16 (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 24.04.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 21.04.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

15.05.2023 Ülevaade IAS 23, IAS 40 (2ak/h)

Veebiseminar toimub: 15.05.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 12.05.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

22.05.2023 Ülevaade IAS 36, IAS 38 (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 22.05.2023 (E) kell 09:30-11:45Maht: 3 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 19.05.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

11.09.2023 Ülevaade IAS 37 (2ak/h)

Veebiseminar toimub: 11.09.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 08.09.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

25.09.2023 Ülevaade IFRS 7, 9 ja IAS 32,39 (2ak/h)

Veebiseminar toimub: 25.09.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 22.09.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

02.10.2023 Ülevaade IFRS 13 (2ak/h)

Veebiseminar toimub: 02.10.2023 (E) kell 09:30-11:00Maht: 2 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 29.10.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

16.10.2023 Ülevaade IFRS 3, 10 ja IAS 27,28 (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 16.10.2023 (E) kell 09:30-11:45Maht: 3 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 13.10.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

30.10.2023 Ülevaade tütarettevõtete kajastamisest peale omandamist konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetes vastavalt IFRS-le. Osaluste ja firmaväärtuse kaetav väärtus ja võimalik väärtuse langus IFRS-i seisukohast (3ak/h)

Veebiseminar toimub: 30.10.2023 (E) kell 09:30-11:45Maht: 3 akadeemilist tundiToimumiskoht: ERK zoom (link saadetakse 27.10.2023) Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS...

FaLang translation system by Faboba