EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

TAASTÕENDAMINE

Taastõendamist rakendatakse vanemraamatupidaja, tase 6 kutsetunnistuse kehtivuse pikendamiseks vastavate nõuete täitmisel
Taotluse täitmisel MITTE KASUTADA läbivaid suurtähti!
Eesnimi: *
Invalid Input

Perekonnanimi: *
Invalid Input

Isikukood: *
Invalid Input

ERK liikmelisus: *
Invalid Input

Oman kutset: *
Invalid Input

e-posti aadress: *
Invalid Input

Mobiiltelefon: +372 *
Invalid Input

Elukoha andmed:
Tänav maja-korter/Talu: *
Invalid Input

Küla:
Invalid Input

Asula/Vald:
Invalid Input

Indeks: *
Invalid Input

Linn/Maakond: *
Invalid Input

Eksami eest tasuja: *
Invalid Input

Töötukassa kliendile:
Töötukassa konsultandi nimi:
Invalid Input

Töötukassa konsultandi e-postiaadress:
Invalid Input

Paberkandjal kutsetunnistustest loobumine

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Tihti piisab, kui lisate oma CV-sse, et Teil on kutse. Teie kutse on nähtav elektroonilises kutseregistris sisestades otsingusse kas nime, isikukoodi või kutsetunnistuse numbri (nähtav elektroonilises kandes).

Võib tekkida olukordi, kus kutsetunnistuse registrikanne ei ole piisav ja trükitud tunnistust võib vaja minna. Näiteks, kui:
 • soovitakse tunnistust tõlkida ja/või apostillida
 • soovitakse paberkandjal tunnistust esitada kodu- või välismaal.

 • Kui olete loobunud paberkandjal kutsetunnistusest, kuid soovite hiljem tunnistust ka paberkandjale trükitult, peate pöörduma kutse andja, Eesti Raamatupidajate Kogu poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.

  Palun tehke oma valik:*
  Invalid Input

  Juhul, kui soovite paberkandjale trükitud kutsetunnistust:
  Vali kättesaamise viis:*
  Invalid Input

  Eksami eest tasuva ettevõtte andmed (kui valisite maksjaks tööandja). Täitke ka juhul kui valisite kättesaamise viisiks "tähitud kirjaga tööandja aadressile".
  Eksami eest tasuva ettevõtte andmed (kui valisite maksjaks tööandja).
  NB!Täitke ka juhul kui valisite kättesaamise viisiks "tähitud kirjaga tööandja aadressile".
  Eksami eest tasuja/tööandja nimi:
  Invalid Input

  Tänav maja-korter/Talu:
  Invalid Input

  Küla:
  Invalid Input

  Linn/Vald:
  Invalid Input

  Indeks:
  Invalid Input

  Linn/Maakond:
  Invalid Input

  Arve tasuja e-posti aadress:
  Invalid Input

  TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID:
 • Taastõendamise täidetav vorm (mõlemad tabelid/lehed) xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.

 • Tabel peab olema digitaalses ümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud. Digiümbrik peab olema bdoc- või asice-formaadis.
  NB! Digiümbriku nimeks tuleb panna: Perekonnanimi Eesnimi. Näide: Kasemägi Leena

  Kutsekomisjonil on õigus nõuda vajadusel täiendavaid dokumente:
 • haridust tõendavate ja varem omistatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad (pdf- või jpg-formaadis) haridusdokumendi koopiat võib asendada väljavõte haridusandmetest lehelt eesti.ee;
 • eesikeelne raamatupidamisalast haridust ja töökogemust peegeldav CV.doc-, docx-, sxw-, odt-, pdf- või jpg-formaadis;
 • Raamatupidaja täiendkoolitusi tõendavate dokumentide koopia(d)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi
 • Kui haridust tõendava dokumendi originaal on võõrkeelne peab olema lisatud ENIC/NARIC vastavus.
 • Kui hariduse nimetus ei vasta hetke haridussüsteemi (kutseharidus, keskeriharidus, bakalaureus, magister jne) nimetusele tuleb esitada Haridusministeeriumi tunnustus (hariduse vastavus tänapäevasele haridusastmele). https://www.hm.ee/et/tegevused/kvalifikatsioonid/tunnustamine

 • Lisa digitaalselt allkirjastatud ümbrik: *
  Invalid Input

  NB! Kutseregistrisse kantakse vaid kutseeksami edukalt sooritanute kutsed ja andmed.
  Olen nõus oma isikuandmete (ees-ja perekonnanime ning sünnikuupäeva) avalikustamisega kutseregistris: *
  Invalid Input

  * Keeldumise korral on isikul võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.
  Kutsetunnistuse omanikuna olen nõus, et ERK saadab minu e-postiaadresssile raamatupidamise eriala tööpakkumisi.*
  Invalid Input

  *
  Invalid Input

  FaLang translation system by Faboba