EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kuidas valmistuda ette raamatupidaja kutseeksamiks:

  • Veenduge, et teil on taotletava kutse omandamiseks kõik eeldused olemas
  • Veenduge, et teil on kõik dokumendid oma eelduste tõendamiseks olemas ja skaneeritud/pildistatud
  • Veenduge, et teil on kehtiv digiallkirjastamise õigus olemas (on juhtunud, et ID-kaart on aegunud ja digiallkirja ei saanud panna)
  • Tutvuge kutseeksami korraga (varuge vajalikud vahendid eksamiks nagu näiteks: töötav kalkulaator, korrektorlint, mitu töötavat kirjavahendit)
  • Tutvuge kutsestandardiga
  • Tutvuge kutseprogrammiga https://www.erk.ee/images/Dokumendid/Kutseeksamid/Nr-73-lisa-2-Rmp-5.-ja-6.-taseme-programmid.pdf
  • Vajadusel osalege kutseeksamitele eelnevatel konsultatsioonidel, kus lahendatakse tüüpülesandeid, mis aitavad valmistuda ette kutseeksamiks ja räägitakse enamlevinud vigadest
  • Täitke VORM kutsealase kompetentsuse enesehinnang (aitab teil kaardistada kompetentsuste olemasolu) mis tuleb koos dokumentidega esitada.