EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

19. jaanuaril 2016 toimus ERK aastaalguse teabepäevade seeria raames seminar Tallinnas, kus vaadeldi detailselt majandusaasta aruande ja raamatupidamise seaduse nüansse. Anne Nuut andis 90 kuulajale põhjaliku ülevaate aruande koostamisel olulistest ja keerukamatest detailidest tehes seda hästi struktureeritult ja arusaadavalt.

ERK TP 20160119 

Ühiselt vaadati läbi raamatupidamise seaduse 2016. aasta kehtiv redaktsioon, et meie kui raamatupidajate "põhiseaduses" kirjapandu oleks üheselt ja igati mõistetav. Kahtlemata on ja jäävad tõlgenduste erisused, kuid eks see annabki veidi vürtsi meie ametialal.

Osalejate tagasiside: "Tore ja asjalik, saab ühest kohast info kätte", "Väga hea oli vahelduseks ka ammu teada paragrahvid üle käia ja meelde tuletada", "Oma ala spetsialist, väga huvitav loeng", "Väga asjalik ja ülevaatlik ja samas põhjalik ja asjakohane informatsioon".

See näitab, et ERK teabepäevadest on meie liikmetele (ja ka üha sagedamini osalevatele mitte-liikmetele) praktiline kasu. Analoogiline teabepäev oli osavõtjaterohke ka 14. jaanuaril Kuressaares ning huvi on ka Rakveres, Pärnus ja Tartus toimuvate seminaride vastu.