EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

09. veebruaril 2016 kohtusid ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja ja nõukoja liige Valdek Järvpõld Helsinkis Soome erialaliidu Taloushallintoliito esindajatega. Arutuse all oli Eesti ja Soome koostöö mõlema riigi aruandluse projektide osas. Kaasaegne infoühiskond peab kaasa tooma senisest mugavamad võimalused majandustehingute informatsiooni vahetamiseks ettevõtete ja riigi vahel. Eesmärk on leida selleks parimad konkreetsed sisulised ja tehnilised lahendused, mis hõlbustavad ka raamatupidajate tööd.  

TAL20160209 

Taloushallintoliito juhtkonna ja töörühmade liikmed ERK esindajatega enne töösse sukeldumist.