EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti Raamatupidajate Kogu saatis järelpärimine Tööinspektsioonile ja Sotsiaalministeeriumile „TuMS § 13 lg 3 lähetuse päevaraha“ välislähetuse päevaraha maksmine maksuvaba piirmäära ületavas osas kohta

Et raamatupidajatel ja ka audiitoritel oleks ühtne arvamus, soovime tööinspektsiooni ametlikku seisukohta küsimuses kas välislähetuse piirmära ületav osa läheb puhkusekeskmisse või ei?

Kui seni maksustati välislähetustega seotud kulude hüvitamist või välislähetuse päevaraha maksmist üle maksuvaba piirmäära erisoodustusena, siis alates 01.01.2016 ei ole tegemist enam erisoodustusega. Piirmäära ületav osa loetakse töö eest makstavaks tasuks, mis tähendab, et väljamakse tuleb vastavalt ka maksustada.

Raamatupidajaid huvitab, kas nimetatud väljamakse läheb puhkuse keskmisse või mitte Kui seda nimetada tasu töö eest (nagu on selgitustes selgitanud seaduse välja andja), siis läheks keskmiste arvestamisel arvesse, Kui aga nimetada muuks ühekordseks tasuliseks väljamakseks, siis ei läheks keskmiste arvestusse.

 

Sotsiaalministeeriumist saabunud vastuskirja saate lugeda SIIT