EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Eesti Raamatupidajate Kogu jaoks üks olulisematest inimestest Mai Palm.

Mai Palm

Mai Palm oli ERK asutajaliige ja ERK nõukoja kõikide koosseisude liige. ERK sai tuule tiibadesse aastail 1997-2000, mil Mai Palm oli ERK juhatuse esimees. Mai kuulus ka mitme hilisema juhatuse koosseisu. Mai lõi kaasa pea kõikides ERK toimkondades kas eestvedaja või tegusa liikmena. Mai südameasjaks oli kõik raamatupidajate kutse andmisega seonduv, ta oli Kutsekoja juures tegutseva Äriteeninduse ja Muu äritegevuse Kutsenõukogu liige ja kuulus ERK kutsekomisjoni. Valdkonna järelkasvu peale mõeldes osales Mai Palm arvestusala uurimistööde konkursi ning kutsemeistrivõistluste korraldamisel. ERK 15. aastapäevale pühendatud põhjaliku kroonikaraamatu koostas ja kujundas Mai oma muude tööde kõrvalt. Tänu Mai algatusele andis ERK välja infolehte, pani aluse teabepäevadele, kuni viimase ajani hoolitses ta ERK Facebooki lehe eest.

ERK liikmete mällu jääb Mai Palm kui alati väga tegus ja abivalmis inimene, kes pühendas Eesti Raamatupidajate Kogule väga palju oma isiklikku aega ja energiat. Tema panus on hindamatu.

ERK juhatus 

ERK nõukoda