EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

13. oktoobril 2016 toimus ERK teabepäev ja iga-aastane üldkoosolek vastavatud Eesti Rahva Muuseumi konverentsikeskuses Tartus.

Kokku tuli ligemale 100 osavõtjat üle Eesti, et käsitleda aktuaalseid teemasid - Anne Nuut ja Evelyn Pungas rääkisid raamatupidaja vastutusest ja kuidas ennast kaitsta (sise-eeskirja tähtsus), arutati ka varavastastaste tegude juhtumeid. Margus Tammeraja andis kiire ülevaate seisust e-arvete osas.

ERK ERM 20161013 

Üldkoosolek järgis traditsioonilist päevakorda - juhatus andis ülevaate tegevusest, vaadati üle ja kinnitati 2015/2016 majandusaasta aruanne ning 2016/2017 aasta eelarve. Mitmetes küsimustes tekkis huvitav diskussioon, muuhulgas otsiti vastuseid küsimustele kuidas korraldada rohkem regionaalseid teabepäevi, suurendada liikmete arvu ja organisatsiooni nähtavust.

FullSizeRender

Kiirpilk suurde konverentsisaali.

Seekordse teabepäeva kohavaliku põhjus lisaks alati meeldivale ülikoolilinna külastusele oli kahtlemata võimalus tutvuda Eesti Rahva Muuseumiga. Giidiga rännak viis meid läbi Uurali kaja põnevate radade Eesti kultuuriloo põhiekspositsioonini, milles on tubli annus interaktiivsust ning läbi heli- ja filmikeele antavat lisaväärtust. Seda kõike pakutakse monumentaalses ehitises, mis on juba iseenesest vaatamisväärsus. Eesti Rahva Muuseum väärib kindlasti pikemat ja põhjalikumat külastust.

ERK ERM maja 20161013 

Tagasiteele asudes oli inimeste positiivne meeleolu selgelt tajutav, tänati meie tublisid korraldajaid ja mõeldi juba järgmistele kokkutulekutele. Kindlasti on kõik ERK liikmed oodatud meie 25. novembril toimuvale juubelikonverentsile, mille täpsema info leiate koolituste sektsioonist.