EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

"Raamatupidamise toimkonna hea töö on aidanud kasvatada Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust. Selle oluline osa on ka parimal erialasel praktikal tuginev arvestus ja aruandlus. Sellepärast on mul hea meel, et toimkonna liikmetena jätkab enamik senistest toimkonna liikmetest," ütles rahandusminister Sven Sester.

Anne pilt

Fotol: Anne Nuut

Seitsmeliikmelise raamatupidamise toimkonna uude koosseisu kuuluvad ka eelmisse koosseisu kuulunud kuus liiget:

  • audiitorkogu esindaja vandeaudiitor Sander Kallasmaa,
  • Eesti Raamatupidajate Kogu esindaja Anne Nuut,
  • finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni juht Helene Trušina,
  • audiitorettevõtte PricewaterhouseCoopers juhatuse esimees Ago Vilu,
  • arvestusala ekspert ja riigi pearaamatupidaja Juta Maar,
  • Tartu Ülikooli majandusarvestuse professor Toomas Haldma.