EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK juures tegutsev kutsekomisjon pikendas vanemraamatupidaja, tase 6 kutsetunnistuse järgmistel isikutel, kelle hulgas on ka üks ERK liige:

  • Külli Ruus
  • Kaire Rämmeld
  • Katrin Erit
  • Ona Pukk
  • Irina Gluškova

ERK soovib kõigile kutsetunnistuse pikendanutele edu töös ja tegemistes!