EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

24.novembril 2016 toimus Coop Eesti Keskühistu seminar Pärnus. Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja käis rääkimas e-arvetele üleminekust ja nõuetest kaasaegsetele kuludokumentide menetluslahendustele. 
 
Coop Eesti Keskühistute finantsjuhid said põhjaliku ülevaate raamatupidamise seaduse muudatuse eelnõust e-arvete osas ning sellest kuidas toimib e-arvete liiklus.