EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 
 
 
 
25.novembril 2016 täitus täpselt 20 aastat sellest ajaloolisest hetkest, kui Helle Lusmägi lausus avasõnad Eesti Raamatupidajate Kogu Suurkogu koosolekul. Käskirjalisest protokollist võib lugeda kuidas prof. Erik Linnaks rõhutas organisatsiooni professionaalsuse tähtsust ja hr Ivo Sillaste kutse-eetika tähtsust. Esimesest päevast alates peeti oluliseks tihedat koostööd Rahandusministeeriumi juures asuva Raamatupidamise Toimkonnaga, mille juhiks oli pr  Rita Ilisson. ERK auliikme staatusest jääb väheks, et rõhutada nende inimeste suurt panust Eesti raamatupidamisarvestuse valdkonna arengusse. 
 
20.-ndaks aastapäevaks oleme korraldanud rohkelt teabepäevi aktuaalsetel või arendavatel teemadel. Meie tänase 20.-nda juubelikonverentsi kandvaks teemaks on raamatupidajate jaoks oluliste organisatsioonide (Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti, Kutsekoja) ja turuosaliste ja partnerite vaade tulevikku. 
 
ERK on oma 20-aastase tegevuse jooksul võtnud endale vastutuse arvestusvaldkonnale ja ühiskonnale tervikuna olulise kutse andja rollis. Vaid professionaalne, oma teadmisi ja oskusi tõendavalt valdav raamatupidaja suudab pakkuda parimat teenust oma tööandjale või kliendile. Tänaseks on omistatud kutse ligemale kolmele tuhandele spetsialistile, mis hõlmab pea veerandit Eestis tegutsevatest raamatupidajatest ning huvi kutsetunnistuse omandamise vastu on tõusuteel. Muutuste ajastul on väga oluline säilitada külma närvi ja teravat mõistust, et püsida õigel teel ja teha tarku valikuid. 
 
Soovime kõigile oma liikmetele palju õnne meie 20.-ndaks sünnipäevaks ja jätkuvaid edusamme järgnevateks aastakümneteks!
 
 
Fotode autor Anne-Ly Palm