EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

25. november 2016 õhtul avalikustati Eesti 2016. aasta parimad arvestusalased uurimustööd ja anti üle rahalised preemiad, kokku enam kui 2000 euro väärtuses.

Tänavu juba neljandat aastat toimunud konkursile esitati rohkem uurimustöid, kui kunagi varem: kokku 54 Eesti kõrgkoolides tänavu kaitstud magistri-, bakalaureuse-, doktori- ja muud uurimustööd. Võitjad viies auhinnakategoorias selgitasid Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad.

Parima töö preemia magistri- ja doktoritööde kategoorias sai žürii üksmeelsel hinnangul vandeaudiitorina töötav Liis Talpas oma Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöö eest, mis käsitles, kas ja kuidas täna Eestis kehtivad raamatupidamisstandardid rahuldavad mikro-, väike- ja keskmiste ettevõtete finantsaruannete kasutajaid ning milline oleks eelnimetatud ettevõtetele sobivaim finantsaruandluse mudel. Doktoritöö juhendajaks oli TTÜ finantsarvestuse professor Lehte Alver.

Ka parima bakalaureusetöö auhind läks TTÜ-s kaitstud tööle, selle sai Käthy Laar bakalaureusetöö eest, mis käsitles raamatupidaja kutse-eetika koodeksi järgimist mikroettevõtetes. Töö juhendajaks oli TTÜ finantsarvestuse dotsent Natalja Gurvitš.

Parima finantsarvestust käsitleva uurimustöö eriauhinna võitis Elisabeth Niinepuu magistritööga USA raamatupidamispõhimõtete ühildamise võimalikkusest rahvusvaheliste raamatupidamis-standarditega. Eriauhinna uudse ja huvitava arvestusalase teemakäsitluse eest sai Sirli Heinsoo, kes oma magistritöös uuris e-arvetele üleminekut mõjutavaid tegureid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete näitel. Parima audiitortegevuse alase uurimustöö eripreemia pälvis Kätlin Soon magistritööga, mis uuris audiitorettevõtjate kvaliteedikontrolli süsteemi Eestis.

 

Pildil vasakult: Liis Talpas ja tema juhendaja TTÜ finantsarvestuse professor Lehte Alver, Käthy Laar ja Elisabeth Niinepuu
Foto autor Anne-Ly Palm

Arvestusalaste uurimustööde konkursi algataja, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Kurmet Ojamaa ütles, et konkurss on heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst. Hea meel on tõdeda, et aasta-aastalt on konkursitööde probleemiasetus muutunud praktilisemaks ja auhinnatud tööd on olnud äärmiselt kõrgel akadeemilisel tasemel. Kindlasti on konkurss aidanud avalikkuse jaoks olulist valdkonda fookuses hoida ning populariseerida tudengite ja abiturientide seas arvestusala.

Tutvu võidutöödega ja loe lisa konkursitingimuste kohta: https://audiitorkogu.ee/est/konkursi-voidutood-2016