EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

30.11.2016 toimus Oskuste hindamise konverents 2016, Tallink Spa&Conference Hotellis.

SA Kutsekoja ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud konverentsil arutleti, mis on olulisem, kas töötatud aastad või tõendatud oskused ning kuidas tulevikuoskusi kutseeksamil hinnata. Konverentsiga tähistas Kutsekoda 15. sünnipäeva ja algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni. Sel aastal saavad tunnustuse taotlejasõbralikud info jagajad.

Eesti Raamatupidajate Kogu oli üks kümnest tunnustuse saanud kutseandjast ligi 100 kutseandja hulgast. ERK läbis edukalt Kutsekoja poolt läbiviidud kvaliteedihindamise mis osutas, et ERK hoolitseb hästi kutse taotleja informeerituse, eksamile registreerumise, eksami korralduse jt kutseandmise korralduslike aspektide eest. Eesti Raamatupidajate Kogu juures tegutsev laiapõhjaline kutsekomisjon ja ERK tublid töötajad on teinud head tööd - täname kõiki oma panuse andnuid tänu kellele saime selle tunnustuse osaliseks!

Mart Laidmets Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Tiia Randma ja Maaja-Katrin Kerem Kutsekojast õnnitlemas Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimeest.

Pildil: Margus Tammeraja, ERK juhatuse esimees
Fotode autor Anne-Ly Palm