EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

6.12.2016 õhtul said Tallinna Majanduskooli kogunenud huvilised kuulata ERK juhatuse esimehe Margus Tammeraja põhjalikku loengut e-arvete teemal.

Margus Tammeraja rääkis sellest, mis on e-arve ja kuidas e-arvetele üleminek võimaldab kokku hoida era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist. Vaadati üle masinloetavaid algdokumente puudutavad muudatused raamatupidamise seaduses ja arutati e-arvete liikluse korraldust Eestis. Kuulajad said vastused küsimusele miks e-post ei ole andmevahetuskanalina turvaline ning kuidas peaks toimima ideaalne andmevahetusvõrgustik ettevõtete majandusinfosüsteemide vahel.

Esitlusega jäädi väga rahule ja ERK tänab Tallinna Majanduskooli esinemisvõimaluse eest.