EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Eesti Raamatupidajate Kogu 2016 aasta – juubeliaasta

 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) ühendab õnnelikke ja elust rõõmu tundvaid raamatupidajaid, kes seisavad hea oma elukutse, aadete, kohustuste ja õiguste eest.

Meie eesmärk on väärtustada ja kaitsta raamatupidaja elukutse staatust ja mainet ühiskonnas. Väljendada liikmeskonna seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ning otsustamistel. Vaatamata tänastele uudistele, mis puudutavad e-arvete saatmise kohustuse edasilükkumist, anname oma panuse digiraamatupidamise parimate võimaluste rakendamisse meie igapäevastes töödes-tegemistes maksimaalse tulemuse nimel.

Raamatupidajate kutseühendusena ühendame ja esindame oma liikmeid – raamatupidajaid, finantsjuhte, ökonomiste, audiitoreid - üle terve Eesti. Oleme ainus raamatupidamise valdkonna professionaalide kutseühendus ja tänaseks kasvanud juba 700-liikmeliseks.  

Sellel aastal täitus Eesti Raamatupidajate Kogul 20 aastat – tegemist on juubeliaastaga! Siinkohal on  meil hea meel anda teada, et Eesti  Raamatupidajate Kogul on juubeli tähistamiseks antud välja ka oma postmark.

20.-ndaks sünnipäevaks oleme korraldanud rohkelt teabepäevi aktuaalsetel või arendavatel teemadel. Meie juubelikonverentsi kandvaks teemaks oli raamatupidajate jaoks oluliste organisatsioonide (Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti, Kutsekoja) ja turuosaliste ja partnerite vaade tulevikku. ERK on oma 20-aastase tegevuse jooksul võtnud endale vastutuse arvestusvaldkonnale ja ühiskonnale tervikuna olulise kutse andja rollis. Vaid professionaalne, oma teadmisi ja oskusi tõendavalt valdav raamatupidaja suudab pakkuda parimat teenust oma tööandjale või kliendile. Tänaseks on omistatud kutse üle kolme tuhande spetsialistile, mis hõlmab pea veerandit Eestis tegutsevatest raamatupidajatest ning huvi kutsetunnistuse omandamise vastu on tõusuteel. Muutuste ajastul on väga oluline säilitada külma närvi ja teravat mõistust, et püsida õigel teel ja teha tarku valikuid.

2016. aastal jätkus traditsioon Eesti parimate arvestusalaste uurimustööde väljaselgitamisel. Võitjad viies auhinnakategoorias selgitasid välja Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad. ERK juubelikonverentsil kuulutati välja võitjad, kes said auhinnad ja rahalised preemiad kokku enam kui 2000 euro väärtuses. Tänavu juba neljandat aastat toimunud konkursile esitati rohkem uurimustöid, kui kunagi varem: kokku 54 Eesti kõrgkoolides tänavu kaitstud magistri-, bakalaureuse-, doktori- ja muud uurimustööd.

Eesti Raamatupidajate Kogu esindajad kohtusid Helsinkis Soome erialaliidu Taloushallintoliito esindajatega. Arutuse all oli Eesti ja Soome koostöö mõlema riigi aruandluse projektide osas. Kaasaegne infoühiskond peab kaasa tooma senisest mugavamad võimalused majandustehingute informatsiooni vahetamiseks ettevõtete ja riigi vahel. Eesmärk on leida selleks parimad konkreetsed sisulised ja tehnilised lahendused, mis hõlbustavad ka raamatupidajate tööd.

Selle aasta traditsiooniline suveseminar oli kenasti tasakaalus nii professionaalse kui ka meelelahutusliku poolega. Arutati kohalike omavalitsuste eelarvestamise põhimõttelisi muutusi, vaadati üle milline on arengutee raamatupidajast finantsjuhini ning käidi läbi tõhusamad võtted Exceli kasutamisel. Suveseminari õhtustel mõttevahetustel oli aktuaalne teema raamatupidaja kutse-eetika ja raamatupidamisteenuse pakkumisega seonduvad küsimused. Suveseminar toimus külaskäiguna Gotlandi saarele, mille pealinnas Visbys olid sellel hetkel täies hoos keskaja päevad. Rootslaste suveparadiisiga tutvumine jättis meie liikmetele positiivse mulje.

Lõppenud aasta oli erakordselt „rikas“ erinevatest seadusemuudatustest ja uuendustest, mis olulisel määral puudutavad raamatupidaja igapäevatööd. 2016 aastal korraldas ERK 27 teabepäeva, kokku 1296 osalejaga. Kutseeksamitele tuli kokku 494 eksaminandi, kellest 287 sooritasid eksami edukalt (seega soorituse tase – 58,1%)  ja said kutsetunnistuse. ERK toetab raamatupidajate järelkasvu ja kutsub kutseeksami edukalt sooritanuid ERK vaatlejaliikmeks. Vaatlejaliikmetel on võimalik osaleda erinevate toimkondade aruteludes ja panustada oma teadmisi ja oskusi, et hea seista oma elukutse ja õiguste eest. Vaatlejaliikmed on üks väike osa meie ERK tulevikust!

SA Kutsekoja ja Haridus- ja Teadusministeerium korraldasid aasta lõpus oskuste hindamise konverentsi,  kus tunnustati kutseandjaid. Eesti Raamatupidajate Kogu sai 2016 aastal tunnustatud kui taotlejasõbralikuim infojagaja! ERK oli üks kümnest tunnustuse saanud kutseandjast ligi 100 kutseandja hulgast. 

2016. aasta kurvemad noodid on seotud mitmete ERK liikmete lahkumisega meie seast. Mai Palm, Anne Kõvatoomas, Urve Soosalu ja Silvia Sirel jäävad igaveseks meie mälestustesse. Eesti Raamatupidajate Kogu  nõukoja kõikide koosseisude liige Mai Palm sai tuule tiibadesse aastail 1997-2000, mil oli ERK juhatuse esimees. Mai lõi kaasa pea kõikides ERK toimkondades kas eestvedaja või tegusa liikmena. Tema panus on hindamatu.

Austatud liikmed! 2016. aasta on olnud tegude- ja sündmusterohke. Uude aastasse astume seega veel suurema hoo ja heameelega! Soovime kõigile ikka rõõmsat ja teguderohket aastat uut!  

Margus Tammeraja
juhatuse esimees