EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Aasta lõpul tekkisid ettevõtetel tavapärasest suuremad kulud nii oma töötajate jõulupidudega, külaliste vastuvõttudega kui äripartneritele kingituste tegemisega. Et TSD-l kõik ka õigesti maksustatud saaks, anname mõned näpunäited.

Eristama peaks erisoodustust, vastuvõtukulu ja kingitust kuna kõiki neid maksustatakse erinevalt.

Aule Kindsigo pikemat teemakäsitlust "Kuidas üritustega seotud kulusid maksustada" on võimalik lugeda ERK liikmetsoonis "Liikmele" alt.

Mõnusat lugemist head ERK liikmed!