EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-põhine andmeedastusformaat, mis on mõeldud äri- ja rahandusinfo edastamiseks, töötlemiseks ning analüüsimiseks. See on avatud standard, mille kasutajatelt ei nõuta litsentsitasu. Platvormi arendab ligi 250-st ettevõtjast, organisatsioonist ja valitsusasutusest koosnev mittetulundusühendus.

Eestis on võimalik juba alates 2010. aastast esitada Eesti taksonoomial tuginevat majandusaasta aruannet XBRL tehnoloogiat kasutades. See on loonud suurepärase võimaluse aastaaruannete esitamise automatiseerimiseks ja seeläbi raamatupidajate töö tõhusamaks muutmiseks.

Täna kasutavad mitmed ametiasutused asutuse või ka valdkonnakeskseid aruandluskeskkondi (nt Statistikaamet, Maksu- ja Tolliameti lahendused). Aruandlus 3.0  projekti raames on plaanis luua samasisuliste andmete esitamiseks ühtne standardiseeritud andmepõhine aruandlus. Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on olnud XBRL Global Ledger majandustehingute kajastamiseks mõeldud soovituslikul standardil tugineva andmeedastusformaadi kasutusele võtmise eestvedaja ja osaleb aktiivselt vastavas Aruandlus 3.0 töörühmas.

ERK on arendanud rahvusvahelist koostööd Soome erialaliiduga ning läbi Helsinkist saadud kontaktide on meie Targa tellija  töörühma liige Valdek Järvpõld kutsutud XBRL Europe konverentsile, mis toimub 15.-16. veebruaril 2017 Amsterdamis. Lisaks on Valdek Järvpõld kaasatud Standardiseeritud majandusaruandluse töögruppi (SBR Workgroup).

XBRL Europe konverentsil Amsterdamis jagatakse informatsiooni mujal Euroopa riikides samal teemal läbi viidavate projektide kohta ja konkreetsemalt tutvustatakse ka juba reaalselt toimivat Hollandi lahendust. Valdek teeb ettekande Eesti XBRL projektidest ja räägib kolleegidele lähemalt ka Aruandlus 3.0 raames tehtust ja plaanitust.