EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 
RAAMATUPIDAJA JA VANEMRAAMATUPIDAJA KUTSEEKSAMITELE
REGISTREERUMINE ON AVATUD!
 
 
 
Avalduste vastuvõtt raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamitele, mis toimuvad 06. mail 2017 erinevates Eestimaa paikades, on avatud. 

Täpsemad juhised ja viidad e-avaldustele vormidele leiate meie veebilehel sektsioonist Kutse andmine/Kutseeksamid.
 
Enne kevadisi kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu kutseeksamite eelseid tasulisi konsultatsioone, kus juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele ning lahendataske eksami ülesannetega analoogseid ülesandeid. Tasulistele konsultatsioonidele saate registreeruda siin:
 
Raamatupidaja, tase 5, I ja II osa tasuline konsultatsioon. Info ja registreerumine SIIN
 
 Raamatupidaja, tase 5, III osa juhtimisarvestuse mooduli tasuline konsultatsioon. Info ja registreerumine SIIN
 
 Vanemraamatupidaja, tase 6 tasuline konsultatsioon. Info ja registreerumine SIIN
 
 
ERK soovib kõigile raamatupidaja kutse taotlejatele jõudu!