EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


Esimest korda osales nendel päevadel ka esindus Eestist. Tänu Eesti Raamatupidajate Kogu kontaktidele Soome XBRL töörühmaga, oli kutsutud nendele päevadele ka ERK esindajana Valdek Järvpõld.

Lisaks on Valdek Järvpõld kaasatud Standardiseeritud majandusaruandluse töögruppi (SBR Workgroup).

15. veebruaril toimus SBR Workgruop plenaaristung, mille teemad olid järgmised:
1) lühikokkuvõte eelmisest kohtumisest
2) kuidas töögrupp vahendab avatud infot ning teabet ainult liikmetele
3) SBR Workgroupi töö ja tegemiste ülevaade, täpsemalt saab tutvuda siin
4) 16.veebruaril toimuva konverentsi töögrupipoolse ettekande ülevaade, kinnitamine
5) Alf Heideman-i ettekanne SBR Saksamaa kohta

Arutelu käigus rääkisid erinevate riikide (Holland, Soome, Itaalia, Jaapan, Hispaania, Rootsi, Inglismaa, Belgia) esindajad olukorrast ja probleemidest XBRL juurutamisest vastavas riigis. Omalt poolt rääkisin, et Eestis on XBRL põhinev aruandlus töös alates 2010, kuid seda kahjuks ainult majandusaasta esitamiseks. Ning et on alustatud projektiga Aruandlus 3.0, et analüüsida võimalust laiendada XBRL GL põhist aruandlust kogu riigile esitatava aruandluse osas.

16. veebruaril toimus väga esindusrikas ja väga huvitav konverents.

 Esindatud oli umbes 20 riiki nii Euroopast, Aasiast kui Ameerikast. Ettekannetega saab tutvuda järgneval lingil:

http://www.xbrleurope.org/working-groups/sbr-working-group/78-latest-news/148-18th-xbrl-europe-day-february-16-2017-amsterdam-the-netherlands-call-for-speakers

Kogu üritus, eriti aga esitatud ettekanded andsid kindlust, et ka Eestis tuleb Aruandlus 3.0 teemaga edasi liikuda just XBRL suunas.

ERK nõukoja liige,
Valdek Järvpõld