EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

14. märtsil 2017 toimus ERK teabepäev „Raamatupidamise lähitulevik" ja iga-aastane üldkoosolek Hilton Park Hotelli konverentsikeskuses Tallinnas.


Pildil: Teabepäeval osalejad

Kokku tuli ligemale 115 ERK liiget üle Eesti, et käsitleda aktuaalseid teemasid – Sander Kallasmaa, Raamatupidamise Toimkonna esimees ja audiitorbüroo Baker Tilly Baltics partner, rääkis Raamatupidamise Toimkonna rollist Eesti arvestusmaastikul nüüd ja tulevikus. Marika Korka, Maksu-ja Tolliametist, rääkis muutustest raamatupidajate jaoks "Aruandlus 3.0" rakendumisel.

Eesti spordibioloog Kristjan Port andis suurepärase ülevaate sellest, kuidas raamatupidajad oma võimete piiril töötavad. Istumine tapab - oli Kristjani sõnum! Port rääkis sellest, kuidas peaksime oma keha eest hoolt kandma, kuidas tervislikumalt elada ning kehaline aktiivsus pole alati "Sport". 

 

      
Pildil: Sander Kallasmaa                                                                             Pildil: Marika Korka

 
Pildil: Kristjan Port

Üldkoosoleku päevakord - juhatus andis ülevaate senistest tegevustest, kinnitati ERK kodukorra uus redaktsioon. Mitmetes küsimustes tekkis huvitav diskussioon. Otsustati, et alates 01.01 2018 tõuseb liikmemaks ja ERK liikmete nimekiri lisatakse ERK siseveebi (vabatahtlik).

Baltikumi esimene Hilton Tallinn Park hotell on eksklusiivne hotell Tallinna kesklinnas. Seekordse teabepäeva-üldkoosoleku kohavalikul lähtusime hotelli uudsusest ja võimalusest hotelli toredate töötajatega teha ringkäik Hiltonis, mis viis meid erinevatesse huvitavatesse kohtadesse kuhu pääsevad vaid hotellis ööbijad. 
 
   
Pildid: Anne-Ly Palm

Päev möödus suurepärases seltskonnas kiirelt ja positiivne meeleolu oli selgelt tajutav. Tänati meie tublisid korraldajaid ja mõeldi juba järgmistele kokkutulekutele. Kindlasti on kõik ERK liikmed oodatud 13. oktoobril toimuvale sügiskonverentsile, mille kohta saadame peagi täpsema info.