EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on kutsutud osalema 5. juunil 2017 Varssavis toimuvale Poola raamatupidajate assotsiatsiooni („Accountants Association in Poland“) 110.-nda juubeli puhul toimuvale Raamatupidamise kongressile.

Tegemist on teist korda toimuva Poola raamatupidajate kongressiga, kus külalistena osalevad Eesti kõrval ka Gruusia, Läti, Leedu, Serbia, Rumeenia ja Ukraina raamatupidajate ühenduste esindajad. Kavas on allkirjastada professionaalsete raamatupidamise organisatsioonide koostöömemorandum.

Kongressi eesmärk on ühiselt arutada raamatupidamise tuleviku teemadel pidades silmas professionaalsete raamatupidamise organisatsioonide liikmete heaolu ja arengut.