EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

5.juunil 2017 osales Eesti Raamatupidajate Kogu esimees Margus Tammeraja Varssavis raamatupidajate assotsiatsiooni („Accountants Association in Poland“) 110.-nda juubeli puhul toimunud Raamatupidamise kongressil.


Kongressil osalenud Eesti, Poola, Gruusia, Läti, Leedu, Serbia, Rumeenia ja Ukraina raamatupidajate ühenduste esindajad allkirjastasid koostöömemorandumi. Eesmärk on ühiselt edendada raamatupidamise tulevikku, pidades silmas professionaalsete raamatupidamise organisatsioonide liikmete heaolu ja arengut. Käesolev koostöömemorandum annab võimaluse arendada koostööd teiste organisatsioonidega vahetades kogemusi ja informatsiooni. Osapooled leppisid kokku, et edaspidises omavahelises suhtlemises teevad kõik selleks endast oleneva. Eesti Raamatupidajate Kogu eesmärk on võimalikult hästi ja eesmärgipäraselt jagada oma liikmetele informatsiooni ning pakkuda igakülgset abi koostööpartneritega suhtlemisel.