EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Täna hommikul võttis Riigikogu 74 poolthäälega vastu uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS).