EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

2.novembril 2017 kiitis valitsus heaks vedelkütuse seaduse muudatused, mis võimaldavad maksu- ja tolliametil kütusesektoris maksupettuste vähendamiseks hakata reaalajas jälgima vedelkütuse müügi tehinguid.

«Oleme aastate jooksul astunud samme kütusesektoris maksupettuste vähendamiseks. Nüüd on aeg astuda samm edasi ja viia kogu info kütuse müügi ja liikumise kohta e-keskkonda,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Minister lisas, et see aitab tõhustada maksuameti tegevust maksupettuste ennetamisel ja avastamisel ning selle tulemusena ootab riik täiendavaks aastaseks maksulaekumiseks 12 miljonit eurot.

Kütuse käitlemise andmekogu võimaldab maksuametil tarbimisse lubatud vedelkütuse müügi tehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda. Selle tulemusena saab maksuamet tunduvalt kiiremini teha riskianalüüse ja reageerida operatiivselt riskantsetele tehingutele ja toimingutele.

Eraldi reaalajas andmekogu luuakse laoarvestuse jaoks, kuhu sisestatakse andmed kütuse hoiustamise ja liikumise kohta nii üksikus laos kui erinevate ladude vahel.

Kolmanda olulise abinõuna pettuste ennetamiseks sätestatakse kütusemüüjatele tingimus, mille kohaselt võib müüja üldjuhul kütust müüa tagatisega kaetud koguses. Praegu on tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis 100 000 eurot, mida saab teatud tingimustel vähendada. Maksupettused võivad aga ulatuda miljonitesse eurodesse ja seda raha on riigil väga keeruline hiljem tagasi saada. Tagatise nõue on mõeldud selle finantsriski maandamiseks.

Kütuse müüjatele jäetakse siiski õigus taotleda tagatise vähendamist, kui müüja on kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt kuus kuud ja tal pole maksuvõlga.

Uute e-süsteemide arenduseks kulub 2,6 miljonit eurot ja need kulud kaetakse riigieelarvest.

Maksu- ja tolliameti hinnangul tegutseb kütusesektoris ligi 86 riskiga isikut ning vedelkütuse turul toimuvate maksupettuste iga-aastane maht on hinnanguliselt 50-60 miljonit eurot.

Seadusemuudatuste väljatöötamisele eelnesid maksu- ja tolliameti eestvedamisel kohtumised huvirühmadega, sealhulgas Eesti õliühinguga.

Seadus jõustub etapiti. Kütuse käitlemise andmekogu puudutavad muudatused jõustuvad tuleva aasta 1. veebruaril ja 1. augustil. Uuue tagatise süsteemi kohta käivad üleminekusätted jõustuvad tuleva aasta 1. mail. Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu puudutavad muudatused jõustuvad 2019. aasta 1. veebruaril.