EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Alates 2018. aasta algusest on tulumaksuseadusesse sisse viidud muudatus, mis võimaldab tööandjal ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis. 

 

 

Spordikulutuste hüvitamine on personaalne ja seda ei ole võimalik järgmisesse perioodi edasi kanda või teisele töötajale üle anda. Tööandjal lasub kohustus hüvitiste maksmise kohta arvet pidada.Oluline on see, et tööandja võimaldaks soodustusi kõigile töötajatele. Tööandjapoolne kulude hüvitamine ei ole seadusest tulenev kohustus, vaid võimalus – seetõttu on see vastastikune kokkulepe, millega mõlemad pooled peavad nõus olema.

Kulutused, mida tööandja võib maksuvabalt hüvitada, on:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasud;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused (hüvitatavateks kulutusteks ei saa olla vahendite, riiete ega jalanõude ostmine);
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused (mitte uute rajamine, vaid ainult olemasolevate hooldamine);
  • kulutused tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmaksed.

  • Kirjeldatud tulumaksuseaduse muudatus jõustub alles 2018. aasta algusest.