EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Muutused raamatupidamise tehnoloogias, nagu tehnoloogias üldse, lähevad järjest kiiremaks. Ja see on ainult hea. Euroopa Liidu direktiiv PSD2 (Revised Payment Service Directive) hakkab 2018. aastal kehtima ja kohustab pankasid avama oma süsteemid tarkvara arendajatele, sealhulgas raamatupidamisprogrammidele. See tähendab, et pangaga saab suhelda otse raamatupidamistarkvarast, ilma internetipanka sisenemata. Muidugi on selline korraldus kasutajate jaoks palju mugavam ja kiirem.

Eestis on mõned pangad juba praegu valmis sellist avatud pangandust pakkuma. Merit Aktival on juba praegu olemas otseühendus LHV Pangaga, üsna pea tulemas Swedbankiga.

Aktiva kasutajate jaoks on väga oluline teenuse hind. Meie soov pankadega läbirääkimistes on alati olnud see, et ühendus Aktiva ja panga vahel peab olema kliendi jaoks tasuta. Õnneks LHV Panga ja Swedbanki puhul see ongi nii.

Merit Aktivas käib LHV Pangaga ühenduse loomine alljärgnevalt

 • Lülitage ühendus Aktiva ja LHV Panga vahel sisse. Seda saab teha Aktiva menüüst Maksed > Pangad avaneval pangakonto kaardil.
 • LHV Panga kontodel on näha nupud „Loo otseühendus pangaga“ ja „Kinnita automaatselt seotud maksed“.
 • Kui klikite nupul „Loo otseühendus pangaga“, siis on ettevõtte allkirjaõiguslikul isikul võimalik ennast tuvastada ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
 • Aktiva saadab LHV Pangale automaatselt teate, et soovite luua ühenduse.
 • Pank saadab allkirjaõigusliku isiku meilile LHV Connect teenuse lepingu, mis on vaja digiallkirjastada ja pangale tagasi saata.
 • Seejärel avab LHV Pank otseühenduse Aktivaga.
 •  

  Ühenduse töötab alljärgnevalt

  Tööpäevadel teeb programm konto väljavõtte päringu iga poole tunni järel, töövälisel ajal tunni kuni paari tunni järel. Andmed imporditakse Aktivas LHV Panga maksete aknasse „Panga väljavõtte import“. Kui ettevõttes on sisse lülitatud ka automaatne seotud maksete kinnitamine, siis laekuvad maksed automaatselt maksete nimekirja, st arved loetakse makstuks ja nad ei ole enam võlgnevustena üleval.

  Panga väljavõtte impordi aknasse on lisatud nupp „Seo uuesti“. Kui väljavõtte importimise ajal ei ole Aktivas mõnda müügi- või ostuarvet veel sisestatud, aga see on juba pangas makstud, siis saab pärast arve Aktivasse sisestamist käivitada sidumise selle nupuga. Sidumata makseid ei ole mõistlik ära kustutada, sest automaatset importi ei saa uuesti käivitada. Automaatselt imporditakse jooksva päeva tehingud ja lisaks veel järgmise päeva varahommikul terve eelmise päeva tehingud. Juba imporditud andmeid uuesti ei impordita.

  Otseühenduse kasutamine hoiab kokku hea hulga raamatupidaja aega, mis muidu kuluks internetipanka sisse logimisele, pangaväljavõtte faili salvestamisele ja selle Aktivasse importimisele. Nüüd tehakse see kõik täiesti automaatselt. Me loodame, et saame varsti pakkuda otseühendust ka teiste Eesti pankadega, töö on lõppjärgus Swedbankiga.

  Autor: Andres Kert / AS Merit Tarkvara juhataja