EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse instituut (küll alates 2017. aastast ärikorralduse instituudi koosseisus) on aastast 1998 edukalt korraldanud majandusarvestusalaseid koolituskursusi. Kursused on suunatud eri tasemetele – algajatele, kel arvestusvaldkonna teadmised puuduvad või on väga vähesed, ja juba tegutsevatele erialainimestele, kelle teadmised vajavad täiendamist.

Raamatupidaja-finantsisti kursus sisaldab ettevõtte arvestuse valdkonnaga seotud õppeaineid nagu arvestuse alused, maksundus, raamatupidamisarvestus, tööseadusandlus ja töötasuarvestus, kulu- ja juhtimisarvestus, finantsaruannete analüüs, ettevõtte finantsjuhtimine. Õpe vastab raamatupidaja kutsestandardi tasemele 5 ja osaliselt tasemele 6 kehtestatud nõuetele.

Info ja registreerimine: https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/majandus-ja-sotsiaalteadused/?id=26999&koolitus=11207

 

Pearaamatupidaja-finantsjuhi kursusel käsitletakse finantsarvestust ja aruandlust, kontserniarvestust, kuluarvestust ja kulujuhtimist, finantsaruannete analüüsi, äriseadustikku, ettevõtte riskide hindamist ja maksuseadusi ning nende muudatusi. Õpe vastab raamatupidaja kutsestandardi tasemele 6 ja osaliselt tasemele 7 kehtestatud nõuetele.

Info ja registreerimine: https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/majandus-ja-sotsiaalteadused/?id=26999&koolitus=11261

Õppetöö jooksul teadmiste kontrolli sooritamisel positiivsele tulemusele (min 51%) on õppeaineid võimalik nii bakalaureuse- kui ka magistriõppesse üle kanda.

Alati on võimalik registreeruda ka igale õppeainele eraldi!

Info 2018. aasta koolituste kohta: https://www.ttu.ee/instituut/arikorralduse-instituut/teenused-52/taienduskoolitus-7/