EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


Nii nagu iga-aasta 1. aprillil toimub pensionide ümberarvutamine ehk indekseerimine, nii ka see aasta. Keskmiselt tõusevad pensionid 7,6%.

Sinu pension koosneb just sinu personaalsetest staažist ja sotsiaalmaksust ning seetõttu võib sinu vanaduspension suureneda natukene rohkem või vähem, kui 7,6%. Kui soovid teada oma pensioni uut suurust, siis kasuta seda kalkulaatorit.

Palun kasuta kalkulaatorit, kui sul on täidetud kõik järgnevad tingimused:

  • sinu pension on tulumaksuvaba (sa ei tööta ja kasutad tulumaksuvaba osa oma pensionile)
  • sa ei ole töötanud 2017. aastal
  • sinu pensionile ei ole lisatud suurendusi (avalikus teenistuses töötamine, päästeteenistuse suurendus vms)
  • sinu pensioni suuruse aluseks on pensionistaaž (siia hulka ei kuulu palgalt arvestatavad eripensionid

Kui oled töötanud 2017 aastal, siis lisaks indekseerimisele vaadatakse iga aasta 1. aprillil üle ka pensioni kindlustusosad. Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse sotsiaalkaitse infosüsteemi andmete alusel eelmise aasta eest lisanduv kindlustusosak. Selle võrra suureneb lisaks indekseerimisele nende pensioni kindlustusosa ning seega kogu pension. 

  • Töötamise osas pensioni suurenemist kalkulaator ei näita. 
  • Kalkulaator ei indekseeri töövõimetuspensione ega toitjakaotuspensione.

Täpse pensioni suuruse vaatamine alates 02.04.2018

Kui sinu pension tuuakse koju, saad oma pensioni suurust vaadata järgnevalt: avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine. Otseviide: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_toetused_ja_huvitised

Kui sinu pension makstakse panka, saad oma pensioni suurust vaadata järgnevalt: avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → Minule makstav pension, toetused ja hüvitised. Otseviide: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed

Infot saab küsida ka pensionide indekseerimise infotelefonilt 6610551 E - N 9.00 - 17.00, R 9.00 - 15.30.

 

Lisainfot pensionite ümberarvutamise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või infotelefonilt 661 0551.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet