EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Eile 2.mail 2018 kuulutati Eesti Raamatupidajate Kogu vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosoleku otsusega nr 9 välja raamatupidamise kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks.

Eesti Raamatupidaja Kogu (ERK) kui kutse andja

Inimeste kompetentsuse hindamiseks teataval kutsealal nimetatakse Kutseseaduse alusel kutset andev organ ehk kutse andja, kes omakorda moodustab hindamise ja sertifitseerimise tarbeks kutsekomisjoni.

Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK). Esimesed kutseeksamid sooritati 2004. aasta sügisel.

Eesti Raamatupidajate Kogu korraldab kutseeksameid kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Juba 12.mai 2018 toimuvad kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid üle Eesti. Loe täpsemalt siit.

Siiani on ERK väljastanud kokku 3405 raamatupidaja kutsetunnistust seisuga 01. märts 2018.
 

KUTSEKODA (www.kutsekoda.eekorraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib kutseeksamite korraldamist.